Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Sosyal medya başta olmak üzere haber ve bilgi (bkz. dezenformasyon, mizenformasyon, malenformasyon) kaynakları yoluyla iletilen yalan ve/ya yanlış bilgilerin tespiti ve aynı zamanda da özellikle küçük çocukların büyüklerine karşı duydukları güvenden yararlanılarak belirli ideolojiler yönünde koşullandırılmaları tehlikesine karşı öngörülen bir bilgilendirme ve bilinçlendirme girişimi kavramıdır.

Doğulanabilirlik kavramı için Bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability

Koşullandırma konusunda açıklamalar için bkz. https://beyaznokta.org.tr/cms/images/ogrenme_devrimi.pps Tınaz Titiz

Yorumlar

Yorumlar