Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Doğrusal Mantık (Linear Logic - https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_logic) ve Döngüsel Mantık (Circular Logic - https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_reasoning) sebep-sonuç ilişkilerini düzenleyen iki ana bağlaçtır.

Doğrusal Mantık gündelik yaşamda pek sık kullanılsa da gerçekte olayların çoğu Döngüsel Mantık uyarınca oluşur ve bu, sık sık anlaşmazlıklara yol açar. Örneğin faiz-enflasyon tartışmaları en belirgin örneklerdendir. Faiz ve enflasyon, çok sayıda etkileşimli öğe sonunda ortaya çıkar ve aynen yumurta-tavuk döngüsünde olduğu gibi doğrusal mantıkla açıklanamaz. Yumurta ve tavuk ya da faiz ve enflasyon (ve benzeri yüzlerce olgu) için kullanılabilecek doğru terim, "...... ile ...... birbirlerini döngüsel mantık uyarınca üretirler" şeklindedir.

Yorumlar

Yorumlar