Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Dolaylı Utanç : Bir başkasının/başkalarının hal, tavır ve davranışlarından ötürü utanç duymak.

Yorumlar

Almanca "Fremdschamen” terimi.  
The Local

news@thelocal.de 

@thelocalgermany

Wiktionary - 

fremd +‎ schämen

Yorumlar

Bir başkasının/başkalarının hal, tavır ve davranışlarından ötürü utanç duymak.