Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Özel Kasıt

Latince kökenli diğer üç kavramla (actus reus, mens rea ve as such) birlikte, Soykırım sözleşmesinde suçun tanımına dair ayırt edici unsurların hukuk dilindekii karşılıkları olarak kullanılmaktadır.

Soykırım suçunu oluşturan unsurlar sayılırken bir gruba mensup kişilere actus rea-haksız fiilin, Mens rea-kasıtlı, Dolus specialis-özel kasıt ile işlenmişliği as such (sırf o gruba ait olduğu gerekçesi ile) ifadesiyleı netleştirilmiştir.

Uluslarası suçlar konusunda uzmanlığı bulunan Sayın E. Büyükelçi Pulat Tacar, 1948 Konvansiyonunun Türkçe çevrisinde as such belirginleştiricinin atlandığı görüşündedir. Ona göre: AS  SUCH:  "SIRF O GRUBA MENSUP OLDUĞU GEREKÇESİ İLE"  ŞEKLİNDE  TÜRKÇEMİZE  AKTARILMALI...

Yorumlar

Yorumlar