Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bilgi, deneyim ve zekasının yeterli olduğuna kendini inandırıp, daha yüksek birikim ve yetenek isteyen problemleri çözmeye yeterli olduğunu düşünen ve problem çözme süreci içinde karşılaştığı sorun çözme kabiliyetini aşan bölümleri tahmin yoluyla aşma eğilimine psikolojide Dunning-Kruger Etkisi veya Dunning-Kruger Sendromu adı verilir. Bu etki, kişinin kendi beceri ve yeteneklerini olduğundan daha fazla abartma eğilimi olarak tanımlanır. Dunning-Kruger etkisine sahip kişiler, genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Yetersiz beceri ve bilgiye sahip olmalarına rağmen, kendilerini oldukça yetkin ve bilgili olarak görürler.

Kendi hatalarını ve eksikliklerini fark edemezler.

Uzmanların ve yetkin kişilerin görüşlerine ve eleştirilerine karşı direnç gösterirler.

Kendilerinden daha yetkin ve bilgili kişileri küçümseyebilirler.

Dunning-Kruger etkisi, 1999 yılında David Dunning ve Justin Kruger tarafından yapılan bir araştırmayla ortaya konmuştur. Bu araştırmada, Cornell Üniversitesi öğrencilerine çeşitli alanlarda (matematik, dilbilgisi, mizah vb.) beceri testleri uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre, en düşük performans gösteren öğrenciler, aynı zamanda kendi becerilerini en fazla abartan kişiler olmuştur. Bu bulgu, insanların kendi becerilerini objektif olarak değerlendirmekte ne kadar zorlandıklarını göstermektedir.

Dunning-Kruger etkisinin birtakım olumsuz sonuçları olabilir. Bu etkiye sahip kişiler, hatalı kararlar verme, riskli davranışlarda bulunma ve başarısızlığa uğrama gibi risklerle karşı karşıyadır. Ayrıca, bu kişilerle iletişim kurmak ve iş birliği yapmak da zor olabilir.

Dunning-Kruger etkisinin önlenmesi için şunlar yapılabilir:

Kişinin kendi becerilerini ve yeteneklerini objektif olarak değerlendirmesine yardımcı olmak.

Eleştiriye açık olmak ve farklı bakış açılarına değer vermek.

Uzmanların ve yetkin kişilerin görüşlerine saygı göstermek.

Dunning-Kruger etkisine örnekler:

Trafikte hatalı ve tehlikeli şekilde araç kullanan sürücüler, genellikle kendi sürüş becerilerini oldukça yüksek olarak değerlendirirler.

Yetersiz bilgi ve deneyime sahip olan kişiler, karmaşık ve zor problemleri çözmeye çalışabilirler.

Kendini beğenmiş ve kibirli kişiler, kendi başarılarını abartma eğilimindedirler.

Dunning-Kruger etkisi, insan psikolojisini daha iyi anlamamıza yardımcı olan önemli bir kavramdır. Bu etkiyi anlamak, kendimizi ve başkalarını daha iyi değerlendirmemize ve hatalardan kaçınmamıza yardımcı olabilir.

Yorumlar

Yorumlar