Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir ülke ve ulusun, onun tüzelkişiliği olan devletin yasama, yürütme, yargılama vb. yetkilerinin tümü. eş. esk. hâkimiyet, hükümranlık. (Vikipedi)

Yorumlar

Yorumlar

"Tercih yapabilme hakkı" (bkz.http://tinaztitiz.com/2012/05/25/egemenlik-kimindir-ve-kim-kullanir/ )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yapılan bir e-Beyin Fırtınası'nda verilen cevaplar ve toplam 167 cevabın gruplandırılmış şekli için bkz. https://bit.ly/35sNZdP)