Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

2050'li yıllara doğru, yapay zeka ve tam otomasyon sonucunda, insanların istihdam edilebilirliklerinin azalmasıyla oluşacak sınıf. (açıklayıcı bir sunum için bkz. Değer Katmanları , https://ideas.ted.com/the-rise-of-the-useless-class/)

Yorumlar

irfano

18.05.2020 20:48:00

DENEME (i.oNAY)

Yorumlar

irfano

17.05.2020 16:54:29

- Bilişim alanındaki gelişmelerin bir "Bolluk Çağı"(*) geçiş sağlaması, ve bugünki küresel kapitalist sistem tanım(kavram/yaklaşım) larıNA GÖRE işgücü fazlalığı yaratacağı beklenebilir. - Ancak batı toplumlarının kapsayıcı/kavrayıcı toplum ideali güçlüdür, ve faydasız sınıf dışlanmayabilir. - "Faydasız toplum " yeni çalışma modelleri ile faydalı hale getirilebilir (gönüllü danışmanlık, güç gerektirmeyen tarım, çocuk ve yaşlılarla ilgilenme, vb...) Olumsuz etkenler ; - Ekonomik krizlerin ulusalcı ve otoriter eğilimlerin iktidarlarını desteklemesi, - bağnazlık ve cehaleti destekleyen ortamlar. Öneri ;Kavram tanımlarının yenilenmesi ; - İstihdam ; günlük, haftalık çalışma süreleri, emeğin serbest dolaşımı, ücret, vergilendirme vb... - Değer ; kullanım değeri, değişim değeri), değer yönetimi kavramlarının pazar ekonomisi, küresel kapitalist sistem çerçevesi dışında yeniden tanımı., vb..(İRFAN ONAY)