Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Hassasiyet (duyarlık), iki farklı bağlamda kullanılmaktadır. Birisi tutum ve davranışlar bağlamında, diğeri ise ölçme bağlamında. Buna göre:

  • Tutum ve davranışlar bağlamında, küçük etkilere karşı dahi bir tepki oluşturabilecek bir inceliğe sahip olunduğunun ifadesidir (sensitivity)

  • Ölçme bağlamında: Bir ölçü aletinin tepki verebileceği en küçük miktar.

Bkz. Doğruluk, Hassasiyet (duyarlık), Prezisyon

Yorumlar

Yorumlar