Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

İşbirlikçi rekabet (coopetition veya co-opetition olarak yazılabiliyor) , işbirliği içinde rekabeti tanımlamak için icat edilen bir neolojizmdir". İşbirlikçi rekabet, işbirliği ve rekabetin bir bileşimidir. İşbirlikçi yapıların temel ilkeleri, 1944 te Theory of Games and Economic Behavior kitabı ve John Forbes Nash'in işbirlikçi olmayan oyunlar üzerine çalışmaları ile daha fazla ilgi gören bilimsel bir alan olan oyun teorisinde anlatılmıştır. İşbirliği hem organizasyon içi hem de organizasyon içi düzeylerde gerçekleşir.

(*) Neolojizm: Yeni kavram icadı

Ref: https://www.wikiwand.com/en/Coopetition

Yorumlar

Yorumlar