Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir maksim (maxim), kişinin felsefesine göre nesnel veya rastgele öznel bir koşul olarak değerlendirilsin, temel bir ahlaki kural veya ilkenin özlü bir ifadesidir. Bir düstur genellikle pedagojiktir ve belirli eylemleri motive eder.

Kantçı etikte, maksimler öznel eylem ilkeleri olarak anlaşılır. Bir maksimin, her rasyonel eylem için bir failin düşünce sürecinin bir parçası olduğu düşünülür ve standart biçiminde şunları belirtir: (1) eylem veya eylem türü; (2) yapılacağı koşullar; ve (3) eylem veya saikle ulaşılması gereken amaç veya amaç. Bir eylemin maksimine genellikle failin niyeti denir. Kantçı etikte, kategorik zorunluluk, atıfta bulundukları eylemlerin doğru, yanlış veya izin verilebilir olup olmadığını belirlemek için maksimler üzerinde bir test sağlar.

Kategorik zorunluk özlü olarak şu şekilde ifade edilir: "Yalnızca bu ilkeye göre hareket edin, böylece aynı zamanda bunun evrensel bir yasa olmasını isteyebilirsiniz." 

Ref. Wikipedia (https://www.wikiwand.com/en/Maxim_(philosophy)) kaynağından alıntılardır.

Örnekler için bkz. http://bit.ly/2BlLpGahttps://bit.ly/3SdGzUe 

Yorumlar

Alponol

10.03.2022 19:18:05

Düstur,( Maxim) bireyin felsefesine bağlı olarak nesnel ya da öznel koşul olarak kabul edilen, temel bir ahlaki kural ya da ilkenin özlü bir ifadesidir. Bir düstur (Maksim) genellikle pedagojiktir ve belirli davranışları motive eder. Oxford Felsefe Sözlüğü "Maxim"şöyle tanımlar. Genellikle herhangi bir basit ve akılda kalıcı kural veya yaşam kılavuzu; örneğin, "ne borç alan ne de borç veren ol" Konfüçyüs, "He who learns but does not think is lost." "Öğrenen ama düşünmeyen kişi kaybolur" Düstür Kelime Kökeni: Arapça dustūr دستور "ilke, prensip, kanun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça dastūr دستور "ferman" sözcüğünden alıntıdır. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/d%C3%BCstur Düstur edinmek Düstur edinmek, ilke veya kural olarak kabul etme durumudur. Bireyler kuralları kabul etme anlamında, düstur edinmek sözcüklerini kullanabilir. Pedagojik, pedagoji ve pedagog, bu kelimelerin hepsi , çocukları okula götüren köleler için kullanılan kelime olan Yunanca paidagōgos tan gelir. Ancak pedagojik ve pedagojinin sadece öğretim veya öğretmenlerle ilgili anlamları olsa da, pedagog ingilizcede genellikle donuk veya aşırı resmi bir öğretmenle ilişkilendirilerek olumsuz bir ton aldı. Meriam Webster

Yorumlar