Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir ölçme sonucunun tekrarlanabilirliğinin bir ölçüsüdür. Örneğin, sabit bir büyüklüğün çeşitli defalar ölçülmesinde birbirine yakın değerler okunabildiği takdirde bu ölçmeye yüksek derecede prezisyona (veya tekrarlanabilirliğe) sahip denilir. (bkz https://kb.mccdaq.com/KnowledgebaseArticle50043.aspx)

Bkz. Doğruluk, Hassasiyet (duyarlık), Prezisyon

Yorumlar

necati295

19.05.2020 02:17:41

İngilizcede bu kavramın akrabası accurate sözcüğü ile birlikte algılanmasında yarar var. Belli bir presizyon (hassasiyet) ile bir deneyi aynı sonucu verecek şekilde tekrarlayabilirsiniz. Ama sistematik bir hata yapmaktaysanız ulaştığınız doğru sonuç olmayabilir. Bu tür hatalardan arındırılmış tekrarlanabilir -presizyonlu- ölçümler ancak tam doğru (accurate) sonuçlar verebilir.

Yorumlar

Bu sözcüğe Türkçe karşılık aranmaktadır.