Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir sosyal sorumluluk görevini profesyonel disiplin içinde yapan kişidir.  

Profesyonel gönüllü, gönüllü çalışmayı meslek olarak yapan bireyleri tanımlamak için kullanılabilecek bir terimdir. Bu kişiler tipik olarak belirli bir alanda veya sektörde geçmişe sahiptir ve becerilerini ve uzmanlıklarını toplumları veya bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak için kullanırlar.

Profesyonel gönüllüler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet kurumları veya hedeflerine ulaşmak için gönüllülere güvenen diğer kuruluşlarla çalışabilirler. Aşağıdakiler gibi çeşitli hizmetler sağlayabilirler:

Danışmanlık: Profesyonel gönüllüler, kuruluşların program ve girişimler geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri sağlayabilir.

Proje yönetimi: Profesyonel gönüllüler kuruluşlar için projeleri yönetebilir, zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmalarını sağlayabilirler.

Araştırma: Profesyonel gönüllüler, kuruluşların toplumlarının ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olmak veya programlarının etkinliğini değerlendirmek için araştırma yapabilirler.

Savunuculuk: Profesyonel gönüllüler, topluma veya bir bütün olarak topluma fayda sağlayan politikalar ve programlar için savunuculuk yapabilirler.

Profesyonel gönüllüler dünyada bir fark yaratma arzusuyla motive olurlar. Becerilerini ve uzmanlıklarını başkalarına yardım etmek ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak için kullanırlar.

Bu terimin önemi, gönüllülük kavramının çoklukla gevşek bir çaba düzeyini çağrıştırmasından gelir. Gerçekte ise gönüllü çalışmalara konu olan alanlar, diğer alanlara göre daha karmaşıktır. Bu ise gönüllülerin, tam bir profesyonel ahlakı içinde işlerini yapmalarını gerektir.

 

Yorumlar

Yorumlar