Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Wikipedia’dan şu alıntı “sahte uzlaşı” kavramına ışık tutuyor: “Sahte konsensüs, en yaygın olarak bir grubun üyelerinin çoğunluğun kararına uymalarının beklendiğini hissettiklerinde ulaşılan sahte bir konsensüstür” (https://www.wikiwand.com/en/Pseudoconsensus) 

Gerçekte “sahte uzlaşı”nın sınırları -her kültürün özgün koşullarına bağlı olarak- daha geniş ve yıkıcı olabilir. Örneğin, çoğunluk kararına uyma beklentisinden daha yaygın olarak rastlanan bir durum “çoğunluğun sessiz kalacağı beklentisi doğrultusunda kalabalıkta saklanmak” bir sahte uzlaşı örneğidir. 

Yorumlar

Yorumlar