Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Düşünme, anlama ve kavrama gücü.

Akıl kavramı ile ilintili diğer kavramlar için bkz. dusunme-ogeleri

Düşünme Öğeleri:  Akıl, beyin, zihin,  zeka, entelekt gibi terimler Düşünme Öğeleri başlığı altında toplanmıştır. 

 

Özafşar, S., Türkçe sözlük, 2012, İstanbul

Yorumlar

Yorumlar