Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Tek başına kullanıldığında kısaca “kalıcılık, ölmezlik” anlamındaki beka, belirlilik (≈katma değer) artırıcı araçlar eşliğinde şu anlamlara genişleyebilir:

Geleneksel beka: Toprak bütünlüğü, ahdi hukuk ve anayasal düzenin iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetin devam ettirilmesi anlamına beka, (TDK tanımı)

Toprağa dayalı (territorial) beka: Sınırları belirli bir toprak parçasının korunmasından ibaret beka,

Beşeri sermayeye (İK) dayalı beka: Belirli bir dalda ve/ya tüm dallardaki yüksek rekabet gücü sağlayıcı bilişsel zenginliklerin (dahiler, yetkin akıl yaratma kabiliyeti, bilgi birikimleri gibi) bekası,

Ağ tabanlı beka: Toprak, beşeri sermaye, para ya da diğer herhangi bir alandaki varlığın, herhangi anlamdaki (coğrafi, mülkiyet gibi) dağıtık parçalarını bir ağ yönetimi yoluyla kalıcılığının sağlanması anlamındaki beka.

Bülent Aksoy'dan bir katkı: "Bu kelime sık sık yanlış telaffuz ediliyor.  Mesela Özgür Özel, Devlet  Bahçeli. Tabii, ekranlarda gördüğümüz daha birçok kimse var.  Burada /k/ sesini inceltiyorlar, yani "hikâye", "Türkân" kelimelerindeki  /k/  gibi seslendiriyorlar.  Oysa "beka"daki /k/ sesi kalındır, yani Osmanlı alfabesindeki  /kaf/ sesiyle telaffuz  edilir; tıpkı "kıyas",  "kıyamet" kelimelerindeki birinci ses gibi.  Ayrıca "beka" kelimesindeki son ses olan /a/  da uzun sestir, ama burada yanlış bir telaffuzu henüz duymadım."

Yorumlar

Yorumlar