Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Cognitive Elasticity veya Cognitive Fluidity kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılan Bilişsel Esneklik (veya akışkanlık) şöyle tanımlanıyor: "Belirli durumlara uyum sağlamak, bir düşünceden diğerine geçme becerisi ya da değişik problemlere çok yönlü stratejilerle bakma kapasitesi olarak değerlendirilir. Kişinin seçeneklerin farkında olması, yeni durumlara uyum sağlaması ve bu durumlara ilişkin olarak kendisini yetkin hissetmesi olarak tanımlanmaktadır." Bkz. Dr. Sabri Burhanoğlu (https://www.sabriburhanoglu.com/bilissel-esneklik-nedir-ne-ise-yarar

Kavram aynı zamanda Steven Mithen tarafından da kullanılmakta olup Wikipedia'da şöyle tanımlanmaktadır: "Bilişsel Akışkanlık, ilk kez Mithen tarafından Sanat, Din ve Bilimin kökenlerini araştıran The Prehistory of the Mind adlı kitabında popüler olarak uygulanan bir terimdir. Bilişsel akışkanlık terimi, bilgiyi işlemenin farklı yollarını birleştirerek ve modern bir uygarlık yaratmak için araçları kullanarak modüler bir primat zihninin modern insan zihnine nasıl evrimleştiğini açıklar." Bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Mithen 

Tınaz Titiz, 15 Mart 2022

Yorumlar

Yorumlar