Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Boşlukları tahmin, temenni veya yalanla doldurarak kopuksuz "gibi" mantık zincirleri oluşturma olgusu, psikolojide "Doğrulama Yanlılığı" veya "Onaylama Yanlılığı" olarak adlandırılır.

Doğrulama yanlılığı, insanların önceden var olan inançlarını ve fikirlerini doğrulayacak bilgi ve kanıtlara daha fazla dikkat etme ve hatırlama eğilimidir. Bu eğilim, insanların yeni bilgilere açık olmalarını ve fikirlerini değiştirmelerini zorlaştırabilir.

Doğrulama yanlılığının bir örneği, siyasi bir partiye bağlı bir kişinin, o partinin görüşlerini destekleyen haberleri okuma ve paylaşma eğilimidir. Bu kişi, farklı görüşleri içeren haberleri okumaktan veya dinlemekten kaçınabilir ve bu da kendi bakış açısını pekiştirmesine neden olabilir.

Doğrulama yanlılığı, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bir neden, insanların belirsizlikten kaçınma isteğidir. İnsanlar, genellikle net ve kesin cevaplara sahip olmak ister ve bu da onları, inançlarını doğrulayan bilgilere daha fazla ilgi duymaya yönlendirebilir.

Doğrulama yanlılığının bir diğer nedeni ise öz saygıyı koruma arzusudur. İnsanlar, genellikle kendi inançlarının ve fikirlerinin doğru olduğuna inanmak ister ve bu da onları, bu inançları tehdit eden bilgilere karşı dirençli hale getirebilir.

Doğrulama yanlılığının birkaç olumsuz sonucu olabilir. Bu yanlılık, insanların hatalı kararlar vermelerine, önyargılı olmalarına ve yeni bilgilere kapalı olmalarına neden olabilir.

Doğrulama yanlılığının önlenmesi için şunlar yapılabilir:

Farklı bakış açılarına açık olmak.

Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek.

Bilgi kaynaklarını çeşitlendirmek.

https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias kaynağından alıntıdır

Yorumlar

bdurmus

9.03.2024 13:19:57

Yaşlandıkça doğrulama yanlılığımın arttığının farkındayım. Kim bilir, bu durum muhtemelen yaşanmışlıkların çokluğunun getirdiği kanaat yoğunluğundan olduğu gibi çok farklı görüşleri yansıtan kaynaklara ayıracak zamanın azlığı da olabilir.

bdurmus

22.03.2024 12:16:15

"Ayrıca “confirmation bias” yani görüşlerimizi destekleyen kanıtlara inanıp düşündüklerimizle çelişen kanıtları görmezden geldiğimiz “teyit yanlılığı” da komplo teorilerinin bu kadar ilgi görmesinin nedenlerinden." https://teyit.org/dosya/komplo-teorileri-i-asiri-supheci-tutum-etrafimizi-sardiginda

Yorumlar