Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

İnsanlar -ve özellikle de çocuk ve gençler-, kendilerine denilenlere değil davranışlara bakar onları örnek alırlar. Okullarda öğrenilmesi istenilenler yazılı olan müfredat'ı (içerik) oluştururken, bir de yazılı olmayan içerik yürürlüktedir. Bu içerik ilan edilmez ama gizli de değildir ve başta okul kurumu,ebeveyn ve çevre tarafından tutum ve davranışların dokuları içinde "saklı" olarak çocuk ve gençlere verilir. Bkz. http://tinaztitiz.com/sakli-icerik-2/

Yorumlar

Türkçe’de (eski) :  saklı müfredat

Türkçe’de (yeni) : saklı içerik

Yabancı Dilde :  hidden curriculum (İng)

Yorumlar

Teorik Olarak : Gizli İçerik okul müfredatının açıklanmış olmayan, kamusal olan kısmıdır. Hem okulun hem de dersanenin kültürlerinin öğrenci gelişimi üzerinde büyük etkisi vardır. Örneğin bir sınıfta öğrenci başına düşen metre kare, öğretmenlerin öğrencilerle olan ilişkisi, ödüllendirme yöntemi, hatta okulun fiziksel ortamı bile müfredat unsurlarındandır. Sabır, rekabet, ve yumuşak başlılık, gizli müfredatın muhtelif boyutlarının sonucu olarak öğrenilen becerilerdir. Zaman da, yazılı olmayan müfredatındandır. Örneğin sanat dersleri, okula henüz "yeni" başlayan çocuklara öğretilmez pek. Önce, temel beceriler'in zorunluluklarıyla karşı karşıya bırakılıp, derslere kendilerinin öncelik vermesi sağlanmış olur. Derslerin zaman böümlerine yerleştirilmesinin öğrencinin derse kendini vermesi üzerinde etkisi vardır; 50 dakikada bir ders değiştirmek, öğrencinin öğrenmesi, konunun da öğretilebilmesi için gerekli dikkatin verilmesini sağlayamaz. Gizli içeriğin en iyi örneği Philip Jackson'un Life in Schools adlı klasik kitabındadır. Jackson, bir takım şeylere dikkat çektikten sonra,  öğrencinin zamanının çoğunun, başkalarıyla birlikte çalışma ve araştırma için harcayacağına, beklemekle geçtiğine dikkat çekmektedir.

Uygulamada :  Türkiye’de gündemde değildir, bir sorun olarak tartışılmamaktadır.