Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

TDK Güncel Sözlük: 1. isim İzlem. 2. isim Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkülceyş. Wikipedia: https://www.wikiwand.com/en/Strategy ve http://tinaztitiz.com/wp-content/uploads/2012/05/strateji.ppt

Yorumlar

(Gr) Stratos: Yerleşik olmayan, hareket halindeki ordu Strategein: Bir orduya komuta etmek, general olmak Strategema: Düşmanı aldatmak üzere generalin hilesi Referans: Origins, A Short Etymological Dictionary of Modern English, Eric Partridge, Greenwich House, NewYork, 1983

Yorumlar

Gerek TDA, gerek Wikipedia ve gerekse etimolojik içeriğinin aksine, "her çeşit yol ve yöntemi" ifade etmek üzere kullanılıyor. Bir yöntemin stratejik olup olmadığını belirleyecek ölçüt, bir "açmazı kırabilecek" (breaking the compromise) nitelikte olup olmadığıdır. Bu konuda bir ppt sunumu için bkz. http://tinaztitiz.com/wp-content/uploads/2012/05/strateji.ppt

Gerçek anlamı içindeki "açmaz kırma" öğesinin ihmal edilip her çarenin stratejik olarak nitelenmesi, sorun çözme kabiliyeti (http://bit.ly/2I1ETKd) açısından önemli bir yetersizliktir.