Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE

İnsanlığın avcı-toplayıcılıktan yerleşik düzene geçişiyle yani neolitik dönemin başlamasıyla birlikte üretim, yetiştirme ve çoğaltma işlemleri topluluk kültüründe kendisine yer edinmeye başlamıştır. Bu ilişkiler komşu kültürlerle ilişkileri de geliştirmiştir. Tarihin başlangıcı öncesinde ve sonrasında komşu kültürlerle gelişimin en büyük iki aracı ticaret ve savaş olmuştur. İki komşu topluluk arasında ürün değiş tokuşu o ürünün elde edilmesinin ve tüketilme yöntemlerinin karşılıklı olarak öğrenilmesine, öğretilmesine aracılık etmiştir. Bütün bu ilişkiler toplulukların dillerine sözcük, kavram ve terim olarak yansımıştır. 
 Gerek yerli ve gerekse yabancı kültürlerde oluşan, gelişen kavramlar o toplumda kullanıldıkça zaman içinde ilk anlamlarından farklı anlamlarda kullanılabildiği görülmektedir. Özellikle yabancı dillerden alınan sözcüklerde bu durumlara sıklıkla rastlanılmaktadır.
 Bazı durumlarda sözcük ve kavramların nasıl ortaya çıktığı toplum belleğinden silinip gitmektedir. Örneğin fayton sözcüğünün Helios tanrı, oğul Phaethon ve Zeus arasında geçen mitolojik öyküden kaynaklandığı unutulmuş atların çektiği arabalarla yapılan yolcu taşımacılığı olarak belleklerimizde yer etmeye başlamıştır. Örneğin bu gün kullandığımız takvimdeki Fransızca Janvier, Mars aylarının iki yüzü olan tanrı Janus’ tan ve savaş tanrısı Mars’tan (Ares) kaynaklandığı aşağı yukarı tüm dillerde unutulmuş ve ocak ayı, mart ayı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
 İşte tam da bu noktada etimoloji kendisine bir alan açmakta ve sözcüklerin, kavram ve terimlerin anlamları kadar kök ve kökenlerini de araştırılmayı kendisine görev bilmektedir.
 MOLATIK: Anlatmaya çalıştığımız bu sözcükleri, kavram ve terimleri bir başka kavramla, molatik sözcüğü ile adlandırıyorlar. Bu yeni sayılacak sözcüğün Fransızcası molatique ve İngilizcesi de molatic’ tir.  Anlamı günlük hayatta kullanılan ve anlamları bilinmeyen veya zaman içinde unutulan sözcükler şeklindedir. Esasen BNGV “Kavram Mutfağı” https://www.kavrammutfagi.com/makaleler  veya kendime ait “Kavram Mutfağım” https://alicanpolat.com/kavrammutfagim/ sitelerinde tarafımdan yapılmaya çalışılan şeyler de zaman içinde kök ve kökenlerinden kopmuş, koparılmış ve ilk çıktığı tarihten farklı anlamlarda kullanılan kavramları açıklamaktan ibarettir. 
 
 Molatik sözcüğünün gerek elimde bulunan Türkçe, Fransızca ve İngilizce sözlüklerde ve gerekse dijital ortamda yaptığım araştırmalarda bir karşılığına rastlamadım. İnternet ortamında sessiz ve gizli yürümek, avını izlemek gibi anlamlara geldiğine işaret edilmektedir. Molatik sözcüğünün bu bağlamından da kopartıldığı ve bazen bir müzik deyimine dönüştürüldüğü bazen de yarı argo  “geyik muhabbeti” kapsamında kullanıldığı ayrıca başı sonu olmayan “molatik hayat” şekline sokulmaktadır. 
 Sonuç olarak kavramın anlam ve yerindeliğini bir yere bırakarak bu kavramla anlatılmak istenen şeylerden bir tanesine “emoji” kavramına geçebiliriz. 
 

EMOJI: Emoji sözcüğü bize teknolojinin ve bilişim dünyasının armağan ettiği yeni bir kavramdır. Biraz zorlama olsa da Türkçe karşılığına “resim harf” diyebiliriz. Emojiler çevrimiçi iletişimde birçok kez duyguların görsel bir ifadesi olarak kullanılmaktadır.
 TDK’ nın dijital ortamdaki Türkçe Güncel Sözlük’ ünde sözcüğün Japonca kökenli olduğuna değinilmekte ve anlamı da “resimce” şeklinde açıklanmaktadır.

Bu kavramı daha iyi anlamak ve içselleştirebilmek için yazının ilk bulunduğu tarihlere kadar gitmek, piktogram, epigram (yazıtlardaki özsözler), hiyeroglif, tamga gibi kavramları da incelememiz gerekecektir.
 
 Emoji sözcüğü, 2015 yılında Oxford Üniversitesi Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü seçilmiştir. Kısa iletilerin içine yerleştirilen bu küçük resimlerin adının İngilizce emotion sözcüğünü içerdiği veya o anlama geldiği açıklaması yapılmıştıır. 
 
 Emoji sözcüğünün kökeni birçok kaynakta Japonca 絵文字 (えもじ, emoji) < 絵 (え, e, “resim”) + 文字 (もじ, moji, “karakter”) şeklinde açıklanmaktadır.
 

Yine bir başka kaynakta, Pamukkale Üniversitesi İngilizce sözlüğünde emoji sözcüğünün Türkçe karşılığının “sındamga” olduğu belirtilmektedir. 
 

Bu gün kullanılan anlam ve şekle yakın olarak, gülen yüz şeklinde emojinin ilk kez 1635 yılında Slovakyalı bir avukat, Jan Ladislaides tarafından yazdığı bir dilekçe içinde kullanıldığı söylenmektedir. 1990’lı yıllarda Japonya’da bir pazarlama aracı olarak reklamlar arasında kullanılmaya ve özellikle de mobil telefonların yaygınlaşmasından sonra tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Önce ticaret sektöründe satışları artırmak amacıyla o ürünü alıcı kitlesine sevdirebilmek, kitlelerin duygularını harekete geçirebilmek için tasarlanmıştır. 1998-1999 yılları arasında Japonya'da NTT DoCoMo'nun i-mode mobile Internet platformunda çalışan ekibin bir üyesi olan Shigetaka Kurita adlı bir kişi, akıllı cihazlarda kullanılan ilk emojileri tasarlamıştır. Cep telefonlarında gönderilen kısa, toplu iletilerde, SMS’ lerde (İngilizce short message service) yoğun olarak kullanılmıştır. 1997 yılında Smiley Şirketi'nin CEO'su Nicolas Loufrani adında bir kişi de  ASCII (İngilizce: American Standard Code for Information Interchange) yüz ifadelerinin mobil teknolojide her geçen gün daha fazla kullanıldığını fark etmiş ve düz noktalama işaretlerinden meydana gelen mevcut ascii yüz ifadelerine karşılık, dijital ortamda daha fazla etkileşimli kullanımı sağlayacak, daha renkli simgeler yaratmak amacıyla animasyonlu smiley = yüz ifadeleri kullanmayı denemiş ve başarmıştır. Örneğin bayrak sallama vb… Giderek aynı kişi bunların sayısını 1000’ üzerine çıkartmış ve telif haklarını da kendi adına tescil ettirmiş.

 

Kişiler arasındaki iletişimde de sevinç, üzüntü, beğeni, kızgınlık gibi duyguları sözle anlatmak yerine emojiler kullanmak daha çekici gelmeye başlamıştır. Bilindiği gibi çağımız hız ve haz çağıdır. İnsanlar ve kurumlar zamandan tasarruf etmek için ve duygularını, haz ve hoşnutsuzluklarını daha çok ortaya koyabilmek için emojilere dört elle sarılmışlardır. Bazen sözlü, yazılı iletişimin yerini bu emojiler almaktadır. 
 
 Emojiler, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter (=X) gibi İnternet sitelerinde ve elektronik çeşitli iletilerde karşımızdakine duygularımızı anlatmak için kullandığımız simgeler topluluğudur. İletilerin anlam ve şekillerini zenginleştirmeye yaramaktadır. Bazen hava durumunu anlatmak için bile emojilerin kullanıldığına tanık olmaktayız. Bunların nedenlerinin birisinin de çağımızın yazıdan çok görselliğe önem veren bir çağ olmasından kaynaklandığı söylenebilir. İnsanların yazı okumaktansa şekli veya resmi önemsedikleri anlaşılmaktadır.
 
 Emojilerin sayıları da o kadar çoktur ki; saymakla başa çıkılmıyor. En çok kullanılan emojiler gülen yüzler sevinmeyi, çatık kaşlar kızmayı anlatanlardır. Birkaçını sıralarsak bunlar: Sevinme, sevinç, aşk, üzülme, şaşırma, ağlama, gülme, alay etme, hayret, acıma, kızma, nefret etme, öfkelenme, umursamama, güç gösterme, korkutma, tehdit… 
 
 Ancak bu emojilerin de yerli yerinde kullanılması gerekmektedir. Sevgi yerine korkutma emojisi çok yanlış anlamalara neden olabilmekte ve iletişimin seyrini doğrudan etkileyebilmektedir. 
 
 Araştırmalarım sırasında anlatmaya çalıştığımız bu emojiler için Dünya Emoji Günü kutlaması yapıldığına tanık oldum, doğrusu şaşırdım. 

Emojipedia'nın kurucusu Jeremy Burge, 2014 yılında Dünya Emoji Gününü kutlamaya karar vermiş ve uğraşılarıyla bu düşüncesinin gerçekleşmesini sağlamıştır. Sonuç olarak 17 Temmuz Dünya Emoji Günü küresel bir katılımla kutlanmış.
 

Emoji kavramını bir başka şekilde, İngilizcedeki 'emotion' ve 'icon' yani Türkçe karşılığı 'duygu' ve 'ikon' olan sözcüklerin birbirine eklenerek bulunmuş bir türev şeklinde açıklayanlar da bulunmaktadır. 
 Bu tanımlamayı emoji olarak adlandırmaktansa emoticon şeklinde belirtmek daha yerinde görülmektedir. Emoticon (İngilizce telaffuz: [ɨˈmoʊtɨkɒn]), emotion (duygu) ve icon (ikon) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu emojiler mimikleri ve jestleri anlatmak için kullanılan haraketli veya hareketsiz şekillerdir..

 
 Emojiler gibi piktogram ya da piktograf da benzer amaçlar için kullanılmaktadır. Piktogram, bir eşyayı, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı görsel yolla anlatan sembollerdir. Bu sembollere dayalı yazı sistemine de "piktografi" denir.
 Piktografi; içinde sembollerin ve grafiklerin kullanıldığı bir anlatım biçimidir. Örneğin; bir kurukafa ölüm tehlikesini, telefon ahizesi o yerde telefonla ilgili bir şey olduğunu gösterir basit anlatımlardır.

 

Piktografi  temelde çivi yazısı gibi biraz uzam olan ve fonotik harfler veya belirleyici uyaklar kullanılarak oluşturulan bir sistemdir. Çivi yazısında ve hiyeroglifik yazılarda piktogramlar bulunur. Örneğin; Hitit ve Urartu yazı sistemleri piktografiktir.
 Erken yazılı semboller, resim-yazıları ve ideogramları temel almıştır. Bunlar MÖ 5000 civarlarında Antik Çin kültüründe kullanılmıştır ve MÖ 2000 yılı civarında logografik yazım sistemi olarak geliştirilmeye başlanmıştır. Piktograflar günümüzde halen Afrika’daki, Amerika'daki ve Okyanusya'daki gelişmemiş toplumlarda, yazılı iletişimde ana araç olarak kullanılmaktadır. ( İtalik bölümler alıntıdır.)

 

Piktograflar çağdaş kültürlerde genel olarak karmaşık olmayan, basit, görsel semboller kullanmaktadırlar. Bu şekil, yazı ve resimler farklı dil ve lehçelerde konuşan insanların anlayabileceği bir iletişim aracıdır ve çok etkilidirler.  Trafik işaretleri ve benzer piktografik belirteçler genellikle en çok anlaşılabilirliği sağlayacak şekilde tasarlanmış olup küresel kurallar arasına alınmışlardır. Anlaşılabilir oluşları ve herkesin yararını gözetici olmalarıyla herkes tarafından kolayca kabullenilmekte ve duraksamasız uyulabilmekte, uygulanabilmektedirler. 

 

Piktogramlar istatistiklerin hazırlanmasından başlayarak çok değişik alanlarda farklı renk ve boyutlarda veya istenilen sayılarda kullanılabilmektedirler.

 

Piktogram zaman zaman ideogram (Fransızca idéogramme) yerine kullanılmaktadır. İdeogramda da görsellik kullanılıyor olsa bile ideogram bir fikri ifade eden semboldür. Günümüzde haritalarında, meteorolojide, trafik işaretlerinde ve diğer birçok alanda kullanılan semboller birer piktogramdır ve fikir değil şeyleri  ifade ederler. 

İdeografi ya da ideogram bir yazıda bulunan sözcüklere ait harflerinin gösterilmeden anlatılmak istenen fikri gösteren işaretler, sembollerdir. Çince, Japonca, Korece gibi dillerde veya Mısır dili gibi eski dillerde, harflerin hatta rakamların yani fonogramların (=bir sesi ya da ses dizimini belirten yazılı biçim) yani sesi gösteren işaretlerin) anlatımı için kullanılmaktadır. İdeografi terimi eski Yunanca fikir, düşünce anlamındaki idea (ἰδέα) sözcüğü ile yazmak anlamındaki grafo (γράφω) sözcüğün birleştirilerek türetilmiştir.

 

Günümüzde ideogram anlama gelmek üzere logogram terimi de kullanılmaktadır. Aynı şekilde ideografi kavramı yerine de logografi ve logografik yazı sistemi adı verilmektedir.
 Hiyeroglif ve çivi yazılarının son 30 yılda iletişim dünyamızda hızla gelişip yaygınlaşan emojilerle olan benzeşimlerini görebiliyoruz. Türk dilinin ilk yazılı belgelerini oluşturan tamga, tamka veya damgalarda da aynı benzerliği hemen görebiliyoruz.
 Damga, eski Türkçede, Göktürkçede  tamġa “mühür” anlamında kullanılmaktadır. Sözcük eski yazıtlarda, Kudatgu Bilig,’ Dîvânu Lugâti't-Türk

Sözlük’ te  tamga olarak geçmektedir.  Tamga şeklindeki sözcük Farsça, Arapça, Moğolca ve Rusça’ ya da geçmiştir.

Damga bir şeyin üzerine belli bir amaçla konan, yapıştırılan veya kazınan işaret, mühür, nişan veya kaşedir. Hayvanın kesildiği mezbahanın neresi, hangisi olduğunu göstermeye yarar. Aynı şekilde ürünün nerede ve hangi üretici tarafından yapıldığını da göstermektedir. 

Damga, yazılan bir mektubun üzerine güvenliği sağlayıcı anlamda ısıtılmış mumla veya mürekkeple konan işaret de olabilmektedir. Aynı şekilde bir şeyin hangi çağa ve kime olduğunu da belli eden bir nişan da olabilmektedir. 

Damga basmak veya damgasını vurmak çok yaygın olarak kullanılan deyimlerimizden bir tanesidir. O şeyin kime ait olduğunu veya o iş kimin, kimlerin tarafından yapılmış olduğunu gösterir. 
 Çıkarılan damga yasaları ile devletin yapılan işten, üretilen maldan haberli olduğunu, o şeyin kendi izin veya icazetiyle üretilmiş olduğunu gösterir şekilde o şeye işaret koyması veya pul yapıştırmasıdır. Ayrıca bu gibi bu işler nedeniyle devletin bir tür vergiyi de damga vergisi adı altında almış olduğunu göstermektedir.
 Bir de damgayı yemek, damgalanmak gibi olumsuz anlamda bir eylemin tarafı olduğunu gösterir deyimimiz bulunmaktadır. 
 Tamgalar emojiler gibi bazen bir güven duygusunu, ideogramlar gibi bazen bir fikri, düşünceyi ifade eden işaretlerdir. Bu işaretler harflerden çok resme benzemektedir. Kültürler içinde tamgaları kullananlar en çok Türkler olmuşlardır. Türk mitolojisinde tamgalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu tamgaların şekilleri bazen bir hayvan veya hayvanın bir parçası, bazen geometrik bir şekil görünümünde olup bunların her birinin ayrı anlamları vardır. Bütün bu şekillerin ne anlamlara geldiğini anlamak özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Birçok Türkolog bu konuda hayli geniş araştırmalar yapmaktadır. 
 Oğuz boylarında damga-sembol (ongun= totem) olarak sıkça kullanılan kartal, gücü, kudreti ve kuvveti temsil etmektedir. Göklerde söz sahibi olmayı bu totemle özdeşleştirmişler gök tengriye bu yolla daha yakın olunacağına inanmışlardır. Bu şekliyle kartal kutsal sayılmıştır. Oğuzlarda her boyun kendine özgü böyle totemleri olmuştur. Örneğin kartalın resmi, bir kılıç, çadır vb. şeyler kutsanmışlığı, güçlülük duygusunu ifade etmektedir. 
 Göktürkler, Oğuz boyları ve onlarla ilişki içinde bulunan Tatar, Kazak, Çerkez ve başka halklar için bu tamgaların hepsi iletişimi kolaylaştırıcı birer araçtırlar.
 
 Başlangıçta zamandan ve emekten tasarruf etmeyi, anlatımda duygu ve düşüncelere derinlik, zenginlik kazandırmayı amaçlayan emojiler günümüzün bilişim çağında iletişimin bu denli kolaylaştırıcılığına karşın ne yazık ki; istenen sonucu verememektedir. İnsanlar emojilerin her yerde ve durumda çokça kullanılması nedeniyle yazı yazmaktan ve düşünmekten sakınır, kaçınır olmaya başlamışlardır. Elbette düşünce kadar duygu da yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdırlar ancak son gelişmelerin gösterdiği gibi emojiler, yani duygular düşüncenin yerini almaya başlamıştır. Duygular düşüncelerle uyum içinde birbirlerinin tamamlayıcısı olması gerekir.  Duygu ve düşüncenin her birinin diğerinin alanına taşması bugün olmazsa yarın çok olumsuz sonuçlar doğurur. Başka bir anlatımla yaşamda denge en önemli elementtir. 
 
 Ali Can Polat
 08.10.2023

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!