Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…

Gündelik yaşam içinde yeri geldikçe kullandığımız tespih kavramının Müslümanlıkta ve başka din ve kültürlerde bir ibadet, dua aracı olmanın yanında bir de aksesuar olma özelliği bulunmaktadır. Tespih sözcüğü dilimize Arapça’ dan alınmıştır. Türkçe söylenişiyle tespih Arap ağzı ile söylendiğinde tesbih olarak telaffuz edilmektedir. Sözcük genel kanıya göre dilimize Farsça aracılığıyla geçmiştir.

TDK dijital sözlüğe göre anlamı: 1) "Süphanallah" sözünü söyleme 2) Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi, tekrar edilen zikrin sayısını belirlemek amacıyla ipe dizilen belli sayıdaki boncuklar. 3) Namaz sonunda “Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber” sözlerini otuz üçer defa söyleme.

Tespih sözcüğünün Fransızcası chapelet, İngilizcesi  rosary ve Almancası da Rosenkranz sözcüğüdür. Latince rosarium gül (rosa) destesi veya gül bahçesi anlamına gelmektedir.

Tesbih kelimesinin "dua okuma" anlamıyla kullanımı Türkçede ilk kez 11. Yüzyılda Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserinde geçmektedir. Dua etti, tespih çekti, biraz bekledi. Gülen parlak bir yüz gibi dünya ışıdı. Ögdülmiş'in Odgurmış'a sözleri.

Ferit Develioğlu’nun Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat’ında (s. 1269) tesbîh sözcüğünün Arapça sebbh sözcüğünden türetildiği ve sübhanallah diyerek Allah’a ta’zim etme, tesbîhât ve tespih anlamına geldiği belirtilmiştir.

Kubbealtı dijital sözlüğü tespih sözcüğü ile ilgili olarak şu açıklamaları yapıyor: Arapça tespih sözcüğü (ﺗﺴﺒﻴﺢ) 1) Allah’ı takdis ve tenzih etmeyi, onu her türlü kusur ve eksiklikten uzak tutmayı dile getirme 2) Namaz sonunda “Sübhânallah, elhamdülillâh, Allâhu ekber” sözlerini otuz üçer defa söyleme 3). Allah’ı zikir ve tenzih ederken sayının anlaşılması için kullanılan, ibrişim veya ipliğe dizilmiş, çeşitli ağaç veya taşlardan yapılmış, genellikle 33 veya 99 tâneden oluşan dizi 4) Tekke ve câmi mûsikîsinde güfteleri “Sübhânallah” vb. tespih sözlerini ihtivâ eden beste formudur.

Zikrin otuz üç adet yapılmasının önerilmesi bu sayı üçle çarpıldığı zaman doksan dokuz ettiği içindir. 99 sayısı ise Allah’ın 99 adı “esmâ-i hüsnâ” anlamına gelmektedir.
Maskot olarak kullanılan efe, kabadayı tespihlerinin 17 boncuklu olmasının nedeni ise dinsel inançlara saygısızlık olmasın diye imiş.

Hristiyan tespihi İsa'nın yaşadığı her yaş için bir tane olmak üzere 33 yıla karşılık 33 tanelidir. Manastırlarda, tekke ve tarikatlarda ise 500, 1000, hatta 5000 boncuktan oluşan tespihler de bulunmaktadır.

Şemseddin Sami’nin Kâmus-ı Türkî adlı eserinde (s.317) tesbih sözcüğünün Arapça sübhandan türetildiği, sübhanallâh diyerek onu tenzih ve takdis etme anlamına geldiği bir de ezkâr (zikirler) ve evrâdı (dualar) saymak için hazırlanmış taneler dizisi için kullanıldığı ifade olunmaktadır. Sözcüğün Arapçasının sübha olduğu ve âlet-i tesbih münâsebetiyle lisânımızda tesbih denildiği belirtilmektedir.

Dilimizde bir de tespih çekmek eylemi ve deyimi vardır. Bu eylem ibadet amaçlı ya da oyalanmak için ipe dizili taneleri başparmak ve işaret parmağı kullanılarak başından sonuna kadar hareket ettirmek anlamına gelmektedir.

Sevan Nişanyan da Sözlerin Soyağacı adlı kitabında (s. 479) belli sözleri tekrarlayarak Allah’ı yüceltme, dua boncuğu anlamlarına geldiğini söylemektedir.

Müslümanların ibadetleri arasında yer alan tesbih namazı ise her rek‘atında yetmiş beş defa “sübhânallāhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” şeklinde zikir lafzı, sözleri okunan dört rek‘atlı nafile bir namazdır.

Tespihler yapıldıkları malzemeye ve yapan ustanın bilgi ve becerisine göre değerlendirilmektedir.
Değerli tespih çeşitleri: Tespih değişik dinsel inanışlarda bir dua aracı olmanın ötesinde koleksiyoncu meraklıları için de bir ilgi alanı oluşturmaktadır. İşte bu tespihlerden bazıları:

Damla kehribarı fosilleşmiş çam veya başka ağaç sakızından yapılmaktadır.  
Faturan kehribar fenol ile formaldehitin polimerleşmesiyle elde edilen ve zamanla yüzeyi vişne rengini alan termosetlerden -ısı ve kalıplama ile son şekli verilebilen- bir reçine; bakalitin akrabası, ilk plastiklerden yapılan tespihler.

Mor yakut tespihler yarı değerli ametist taşından işlenerek yapılmaktadır.

Kaplan gözü, kuvars grubuna ait olan kaplan gözü taşı camı andıran yanardöner bir görünüme sahiptir. Bu taş silikat ve demir oksit bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu taş işlenerek yapılan tespihe de bu ad verilmektedir.

Galalit (Fransız sıkma) ham maddesi sütten alınan kazeinin uzun bir zaman pres edilmesi ile şekil alan pahalı bir malzeme kullanılarak yapılan tespihlerdir.

Katalin (Catalin) ilk kez 1927 yılında Amerika New York'ta "American Catalin Corporation" şirketi tarafından patenti alınarak üretilmiş olan, saydam ve yarı saydam özellikler gösterebilen, her renkte üretilmiş, bir çeşit fenol formaldehit materyali ve onun markası olup bu malzemeden yapılan tespihlerdir.

Pelesenk (Mısırlı zenginler ve Osmanlı sadrazamlarınca sevilen kokulu sanduka tahtası çeşidi) Pelesenk ağacı en ağır ve sert ağaç türlerinden biridir. Kuzey Hindistan gül ağacı (veya nargile yani Hindistan cevizi kabuğu) olarak bilinen dalbergia sissoo, Hindistan alt kıtasına ve güney İran'a özgü hızlı büyüyen, dayanıklı, yaprak döken bir gül ağacı ağacıdır. Dalbergia sissoo uzun, kösele gibi yaprakları ve beyazımsı veya pembe çiçekleri olan büyük, çarpık bir ağaçtır.

Öd ağacı Hz. Muhammed'in sandukasının yapıldığı kokulu tahta çeşidi olup bu ağaçtan yapılmış olan tespihlerdir.

Oltu Taşı Tespih: Erzurum Oltu ilçesinde bol miktarda Oltu taşı yatağı bulunmaktadır. Siyah veya koyu kahverengi bu taştan yapılan tespihlere verilen addır.

Tespih için her çeşit malzeme kullanılabilmektedir.  33’ lük ve 99’ luk tespihler en çok kullanılan tespihlerdir. 33 boncuktan sonra araya farklı bir boncuk, nişane konulmaktadır. Tespihin başlangıç ve bitiş yerlerini bağlayan yerinde imame bulunmaktadır. Alevi tespihlerinin bir kısmı 40 boncukludur.

Tespih Ağacı: (Tesbîhiyye)  Botanikte önemli bir yeri olan tespih ağacı melia azedarach, genellikle ekvatoral bölgelerde yetişen maun vb. 700 türü içine alan geniş bir melia familyasındandır. Hindistan'da ve Avrupa'nın sıcak bölgelerinde ayrıca ülkemizde de birçok yerde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde park ve bahçelerde daha çok kendiliğinden ve bir de süs ağacı olarak yetiştirilmektedir. Baharda açan çiçekleri çok hoş kokuludur bu yüzden adına Çin, Hint veya Pers leylağı  denmektedir. Meyveleri ise zehirlidir, mide ve solunum organlarında hasar yapmakta ve bazen de ölümlere neden olmaktadır. Güz aylarında oluşan ve kuruyan tohumları tespih yapılmasına elverişlidir. Kabukları ateş düşürücü olarak kullanılmaktadır. 

Bitkinin taksonomisine gelince: Bitkiler âleminin, magnoliophyta, kapalı tohumlular bölümünde, magnoliopsida, iki çenekliler sınıfında ve sapindales takımındandır. Familyasının adı tespih ağacıgiller, meliaceae’dır. İkili adlandırmada Melia azedarach olarak söylenmektedir. Çok yıllık ve 10-15 metreye kadar yükselebilen bir ağaçtır.
Taksonomik sınıflandırma dışında yerel olarak Chinaberry tree, Pride of India, Bead tree, Cape lilac, Syringa berrytree, Persian lilac, Indian lilac; Tespih ağacı, Hint leylağı, Şeytan zeytini diye de adlandırılmaktadır.

Aslında ağacın adını oluşturan azaddıraht sözcüğü Farsça’dır ve yaşlı ağaç anlamına gelmektedir. Ehlile (helile) ağacı, tâhak ve kettâr ağacı da denilir.


Tespih çiçeği veya inci taneleri: Tespih çiçeği genellikle saksılarda yetiştirilen bir süs bitkisi olup yaz aylarında çiçek açarlar ve küçük, beyaz çiçekleri kümeler halinde ipe dizilmiş beyaz inciler gibi güzel bir görünüm verirler. Düşük sıcaklıklara da dayanıklıdır. Bazı yörelerde bezelye çiçeği de denmektedir. Çiçeğin yuvarlak bezelye şeklindeki yaprakları bol su toplar, bu nedenle bitki fazla su istemez. Toprağının hafif nemli olması yeterlidir. Senecio rowleyanus variegata  - tespih çiçeği bitkisi, ip şeklinde oluşan dalların kenarlarından yuvarlak tespih tanesi şeklinde yumruları olan, küçük beyaz çiçek açan bir sukulent türüdür. Bu bitki adını, Cactaceae ve sulu meyveler konusunda uzmanlaşmış İngiliz botanikçi Gordon Douglas Rowley'den almıştır. Yaprak ve çiçekleri biraz acı ve zehirlidir.

Tespih böceği: Korktuklarında veya kendilerinin tehlikede olduklarını anladıklarında hemen bir top halini aldıkları için halk arasında top böceği ya da tespih böceği olarak da adlandırılmaktadır. Aslında sevimli varlıklardır ama özellikle bodrum katlarında, ılık ve nemli yerlerde görülünce ilaçlama ile öldürülmeleri yoluna gidilmektedir. Boyları 5-6 cm. kadardır.
Korku anında büzülüp kalan kişiler için de dilimizde “tespih böceği gibi” tortop olmuş şeklinde bir ifade kullanılmaktadır.

Yedi çift bacağı vardır ve kabuklu takımındandır. Böcek yani "insecta" denen, sınıfta yer almazlar. Karides, yengeç ve krillerle (deniz kabuklusu) akrabadırlar. Bu ilginç canlıların fosilleri incelendiğinde 300 milyon yıllık bir geçmişinin olduğu anlaşılmıştır. Tespih böceklerinin bilimsel ismi olan "armadillidium vulgare", armadillo adlı hayvandan geliyor.

Armadillo kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum: Arjantin, Iguaçu, Brezilya’da yağmur ormanlarında ve komşu ülkelerde, Şili’de hala yaşayan ve ama tespih böceklerinden hayli iri olan, fare gibi kulakları da bulunan bir hayvandır. Bizim gördüklerimizin bir metre kadar boyları vardı.
 Armadillo, Cingulata takımında yer alan, yalnızca Dasypodidae ve Chlamyphoridae familyasındakilerin hayatta kaldığı zırhlı plasentalı (mammalia) memelilerin ortak adıdır. Chordata şubesindendirler. Birbirlerinden zırhlarındaki şeritlerden ayırt edilerek tanımlanmaktadır. Dokuzunun soyu tükenmiş ve yirmibir yaşayan Armadillo türü bulunmaktadır. Amerika'ya endemiktir. Armadilloların 12 – 15 yıllık ömürleri varmış ve ne ilginçtir ki; günlerinin 16-18 saatini uyuyarak geçiriyorlarmış.
Bu sevimli hayvan 2014 Dünya Kupası futbol maçlarını düzenleyenler tarafından maskot olarak seçilmiş.

Tespih böceğinin taksonomisini dönersek: Animalia âleminden, şubesi:    arthropoda, alt şubesi crustacea, sınıfı malacostraca, takımı ısopoda, familya:    armadillidiidae, cinsi:       armadillidium ve türü de armadillidium vulgare’ dir.

Şimdi tespih kavramımıza geri dönelim.
Tesbih veya tespih sözünün dilimize Arapçadan alındığını söyledik ama bu sözcük ve tespih denen aletin kullanılması çok eskilere gitmiyor. TDV İslâm Ansiklopedisi tesbihin Allah’ı zikretmek için kullanılan bir alet olduğunu, Arapların bu alete misbaha dediklerini, ilk ortaya çıkışının sahabe dönemine kadar uzandığını, Hz. Peygamberin terekesi arasında bir tesbih bulunduğunu söyleyenler varsa da bu iddiayı sahih kaynaklara dayanarak doğrulamanın mümkün olmadığı söylenmektedir.

Bu anlatıma göre Hz. Muhammed’in tespih kullanmadığı ve bu yolda bir hadis ve sünnet bulunmadığı söylenebilir. Yine aynı kaynaklar 4 halife döneminde ipe atılan düğümler veya çakıl taşlarının tespih gibi kullanıldığı rivayetlerine yer vermiştir.

Ancak daha sonraki yıllarda tespih kullanımı çok yaygınlaşmış ve bu alet cemaatin bir aksesuarı halini almıştır.

Fildişinden, değişik minerallere, balık kemiğinden reçineye kadar her şeyden büyüklü küçüklü tespihler yapılmıştır. Tespih yapım ustalığının piri olarak Veysel Karani’ nin adı söylenmektedir. Osmanlı döneminde de tespihcilik bir meslek haline gelmiştir.

Tarihsel geçmişe baktığımızda tespihin ilk kullanımının Hindistan kültürü olduğunu görüyoruz. İlk kullanım tarihinin M.Ö. 2500'lere kadar uzandığı belirlenmektedir. Sanksrit dilinde tespihe “japa-mala” adı verilmiştir. Japa sürekli tekrarlanan dua ve mala sözcüğü de güllerden oluşan deste veya çelenk anlamına geliyormuş. Latincede gülün adı da rosa’ dır.
Tespih doğu kültürü içinde karşımıza farklı şekillerde çıkabilmektedir. Örneğin Nepal’in başkenti Katmandu’da, yörenin en eski ve en büyük tapınağı olan Swayambhunath’ da veya Boudhanath Tapınağında bir elde dua çarklarıyla dairesel bir dönüş yapılmakta diğer elle de dairesel konumlu bir dizi çark döndürülmektedir. Bu dönme ve döndürme işlemi sırasında kişiler belli duaları tekrar etmektedirler. Yine Hint ve Çin kültüründe Batı kültürlerinde olduğu gibi bir ipe dizili boncuklardan oluşan tespihler görülmektedir. Portakal renkli giysileri içinde Budist rahiplerinin ellerinden tespih eksik olmaz.

Budizm'de 108 taneli tespih dua için kullanılmaktadır. Bu tespih 27' şer taneli dört parçaya bölünmüştür. İstenirse 54' lük bir tespih iki defa 27'l ik olarak çekilir. Tibet'te 27’ li tespihle 10.800 sayısını buluncaya kadar dua tekrarlanmaktadır.

Çin’de tespih shu zhu yani sayma taneleri olarak adlandırılmaktadır. Abaküs gibi.

“Om Mani Padme Hum”, Lotusun Kalbinin Mücevheri anlamına gelmekte olup bir dua olarak ayin süresince tekrarlanmaktadır.

Bir festival sırasında rastladığımız ve belli bir makam içinde söylenen bu sözlerin çok etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Meditasyon sırasında da kullanılan bu 6 heceli dua Budizm, Jainizm, Hinduizm ve Sikhizm’nin vazgeçilmez bir matrasıdır. Çoğu kez bu mantralar değişik tespihlerle istenen sayıya ulaşmaktadır.

Hindistan’da başlayan bu tespih kullanma âdeti Çin ve tüm Asya kıtasına oralardan da İran ve Mezopotamya’ ya yayılmıştır. Tespih ile en geç tanışanlar doğal olarak Müslümanlar olmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi İslamiyet’in başında böyle bir uygulama yoktur. Daha sonra ise belki duanın hesabı konusunda bir gereksinim doğduğu için tespih kullanımı başlamıştır.

Müslümanlardan başka Yahudilerde ve Hristiyanlarda da tespih bulunmaktadır.
Dünyanın hemen her köşesine dağılmış olarak bulunmaktadır. Musevilerde tespih, daha çok fanatik Museviler tarafından kullanılmaktadır. Müslüman toplumlardaki kadar yaygın bir kullanımı yoktur. Kudüs’te Ağlama duvarı önünde bir elinde eski ahit ve öteki elinde tespih bulunan birçok Musevi aynı anda görülebilmektedir.

Hristiyan dünyasında ise tespih, 3.yüzyılda yalnızca manastırlarda keşişlerin tören giysilerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Halk arasında daha sonra bir miktar yayılmıştır. Hristiyan tespihlerinin baş kısmında imame yerine bir haç bulunmaktadır. Hristiyanlar genel olarak günah çıkarma veya kilisede diz çöküp dualarını ederlerken sol eline dolanmış bir tespih bulundurmaktadırlar.

Müslümanlarda tespih çekilirken genel olarak “ Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” veya Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber şeklindeki sözler tekrar edilmektedir. Müslümanlarda tekrar edilen dua bu sözlerden ibaret iken Hristiyanlarda daha farklıdır. Katolik, Ortodoks ve Anglikanlarda tespih duaları çok ayrıntılıdır.
Tespih duası çoğunlukla Katolik ve Anglikan Hristiyanların (benzer bir Ortodoks yöntemi de vardır) kullandığı, yüksek sesle söylenen ve düşünülen bir dua türüdür. Yaygın tespih duası; 10’ar defa söylenen ‘Selam sana’ duasından oluşan 5 setin ve her setten önce ‘Babamız’ duasının okunması ile bunlara eşlik eden ‘mystery’ olay-gizem üzerine sessizce düşünmekten oluşmaktadır.
Selam sana ve göklerdeki pederimiz bölümlerinden sonra 5’li gizem bölümleri vardır. Bunlar sevinçli, kederli, şanlı ve ışık gizemleridir. 
Bu dualarla 1-Kalpte bir huzur elde etme. 2-İncil üzerine daha derin bir tefekkür elde etme amaçlanmaktadır.

Şunu rahatça söyleyebiliriz: Bu dualar öylesine ayrıntılı ki bunları, bunların sırasını akılda tutmak çok zordur, büyük olasılıkla papazlar bile karıştırmışlardır. Bereket 16. Yüzyılın ortalarına kadar bu duaları papazlar Latince okuduklarından ahali hiçbir şey anlayamıyordu ve papazların, muhterem pederlerin yanlışları ortaya çıkmıyordu. İncil her ulusun kendi dillerine çevrilince artık işin gizemi de sona erdiğinden ve papaz rejiminin amaçları anlaşıldığından çoğunluk halk dua etmemeye, kiliselere de gitmemeye başladılar.

Kimsenin inancına ya da inançsızlığına söz söylemek bize düşmez ama hangi kültürde olursa olsun bir cümlenin 33 kez, 99 kez ya da daha çok kez yinelenmesi ona yeni bir anlam kazandırmaz. Hatta var olan anlamını güçlendirmez, pekiştirmez. Bir gerçek ilk söylendiğinde aklımıza yatıyorsa hemen kabul ederiz,  yok eğer yatmıyorsa araştırır, soruştururuz, doğruluğunu kanıtlayabilirsek kabul eder ve uygularız, yanlışlığı ortaya çıkarsa da kabul etmeyiz ve uygulamayız. Olur biter. Ben böyle düşünüyorum.

İlkokulda biz öğrenciler yaramazlık yapınca ya da yazmada, okumada başarısız olunca öğretmen bize ceza verirdi. Elimize çizgili veya kareli koca bir kâğıt tutuştururdu, örneğin o sözcüğü 40 kez, 100 kez yazmamızı isterdi. Öğretmenin amacı belli bizi kendi anlayışına göre eğitmekti. Görünmez bir güç kendi adını veya niteliklerini bana niçin üst üste yineletmek istesin. Buna ihtiyacı mı var? Yoksa, bu tekrarlar niçin?
Meditasyoncular bu yinelemeler ile insan çakralarının açılacağını, ruh ve beden sağlıklarına kavuşacaklarını iddia etmektedirler.
Diğer dinler niçin bir doğruyu sürekli yineletirler? İnsanları bir şeye inandırmanın ve inandırılan yönde hareket ettirebilmenin başka yolları olmalı.

Bununla da yetinilmemekte teknolojiden yararlanılarak tespih zikirmatik aletleri yapılmaktadır. Zikirmatik zikir çekmek için kullanılan ve sayısını belleğine kaydeden bir alet imiş. Yani dua eden ama dualarının sayısını akıllarında tutamayan kişilerin günlük olarak çektikleri zikirlerin kaydını tutan işlevsel bir ürünmüş. Minimal boyutta tasarlanan zikirmatik, parmağa geçirilerek konforlu bir kullanım sunuyormuş.

Tanrının, Allah’ın zikir sayısını bilmeye ihtiyacı yoktur. Esasen o öyle büyük bir güçtür ki, sizin kaç zikir çektiğinizi bilir. Acaba insanlar tanrıya karşı bir kanıt olsun diye mi bunu sayıya döker ve döktükleri sayıları zikirmatiklerle kayıt altına alırlar?
Yineleyerek şunu söylemek isterim ki; bu tarzda yapılan süreğen dualar insanın kendisini kandırmasından başka bir şey değildir. İnsan ister inançlı bir dindar olsun ister inançsız, ateist, deist, agnostik bir kimse olsun yaptıklarından pişmanlık duyuyor idiyse veya kendisi, yakınları veya tüm insanlar için iyi bir şeylerin olmasını istiyorsa bunu zihninde tasarlaması ve bu tasarımın gerçekleşmesi için eyleme geçmesi gerekli ve yeterlidir. Anlamını bilerek veya bilmeyerek aynı şeyleri sonsuza kadar yinelese de bir adım ileri gidemeyeceğini bilmesi gerekir. Yaşadığımız hayat her gün bize bunu kanıtlamaktadır.

Aslında ben bu yazıda hac, umre, haç, çarmıh, istavroz, salip vb ilgili diğer kavramları da irdelemek istiyordum ama bir tespih kavramını bile bitiremedik. Ne yapalım, onları da başka yazılarda inceleyelim.

Saygılarımla…

23.05.2024
Ali Can Polat

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

CANCER, CARCINOME, SARCOME, / KANSER, KARSİNOM, SARKOM
CANCER, CARCINOME, SARCOME, / KANSER, KARSİNOM, SARKOM
OENOTHERA BIENSIS / EZAN ÇİÇEĞİ 
OENOTHERA BIENSIS / EZAN ÇİÇEĞİ 
ANGRAECUM SESQUIPEDALE / DARWIN ORKİDESİ DARWIN BUTTERFLY /  DARWIN KELEBEĞİ
ANGRAECUM SESQUIPEDALE / DARWIN ORKİDESİ DARWIN BUTTERFLY /  DARWIN KELEBEĞİ
Felsefe Sorunları Görünür Kılmaktır
Felsefe Sorunları Görünür Kılmaktır
SAMİ SELÇUK
SAMİ SELÇUK
ÖRTMENİM
ÖRTMENİM
UYUTMA YASASI
UYUTMA YASASI
HAFIZA-İ BEŞER
HAFIZA-İ BEŞER
KAIROS - SENKRON
KAIROS - SENKRON
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!