Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak

Parsayı toplamak deyimi daha çok parsayı başkası toplamak/başkasının toplaması şekliyle kullanılmaktadır. 

Sözlüklerimizden, bir tanesini örnek olarak göstermek gerekirse Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Deyimler Sözlüğü’ nde (s. 658) bu deyimi “bir emeğin karşılığını, o emeği veren, o işi yapan değil, o işe pek de katkısı olmayan bir başkasının alması” olarak açıklamaktadır.
Bu deyimle birlikte voliyi vurmak, voliye yatmak şeklinde kullanılan bir argo deyim aklımıza gelmektedir. Voli bir tuzak, voliye yatmak tuzağa düşürmek ve voliyi vurmak da vurgun yapmak, yasal olmayan yollarla büyük kazançlar elde etmek anlamlarına gelmektedir.
Voli, argodaki anlamı dışında denizcilikle, balık avcılığıyla ilgili bir kavramdır. Balıkçıların, balıkları çevirmek için, kayıklarla denize fırdolayı ağ salmalarıdır. 

The Lingua Franca In The Levant’ a göre ( 746/ s. 490) voli,  A circular space enclosed by a net in fishing/ Balıkçılıkta ağ ile çevrili dairesel bir alan anlamına gelmektedir. Voli yeri, voliden pay almak deyimleri de vardır.

Sözcüğün kökeni Yeni Yunanca voli βόλη olup balık ağı atma anlamında gelmektedir. Eski Yunancadaki aynı anlama gelen bólos βόλος  sözcüğü ile aynı köktendir. Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ-  atmak eyleminden türetilmiştir. Voleybol, basketbol sözcüklerinin kökenleri de bu sözcüktür.

Dikkat edilecek olursa bu iki deyim arasındaki ortak noktalar emeksiz, haksız büyük kazançlar elde edilmesidir. Bu kazançlar kurallara, yasalara aykırı şekilde hile veya zor kullanımı ile sağlanmışlardır.

Bu açıklamalardan sonra parsa nedir sorusu önümüze çıkmaktadır. Sözcük, Farsça pārse “dilencilik” ile ilgilidir. Parsa sözcüğünün anlamı da bir tiyatro, müzik vb. bir topluluğun seyirci önünde gösteri yaptıktan sonra ya da gösteri arasında seyircilerden toplanan, bahşiş niteliğindeki para olarak açıklanmaktadır.

Sözcüğün Farsça (ﭘﺎﺭﺳﺎ) pārsā şeklinde yazılması ile anlamı biraz daha farklıdır. Sözcük bu şekliyle dinine çok bağlı, zâhit, âbit, takvâ sâhibi kimse anlamına gelmektedir.
Bu son iki anlamı yan yana düşünürsek; sahne veya bir alanda gösteri yapan oyuncu veya sanatçılar topluma yeni bir şeyler veren “önder” kişilerdir.
Takvâ sahibi âbit kişiler de felsefi düşüncelere sahip olan ve bu düşüncelerini topluma anlatan kişilerdir. Bu kişiler de günlük nafakalarını sağlayabilmek için toplumun gönlünden kopan yardımlarını toplarlar. Budist rahip ve öğrencilerin ellerinde genellikle ahşaptan yapılmış piṇḍapāta (dilenme) kapları vardır. Günün belli saatlerinde bu rahipler (Hindistan’ın bazı bölgelerinde, Laos, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Myanmar ve Nepal’de) sokaklarda, ev ev dolaşarak yiyecek toplarlar.
Manevi olana ulaşmak için maddi olandan feragat etmek olarak da anlaşılabilecek olan asketizm ve riyazet hayatı genellikle yeme-içme, kılık-kıyafet ve uyku düzeni gibi fiziksel aktivitelere getirilen kısıtlamalarla ön plana çıkmaktadır. Tasavvuf ve manastır hayatı da bunlara örnek olarak gösterilebilir. Çilecilik veya rahiplerin evlenme yasakları da aynı amaçlara yöneliktir.
İran, Hind inanç sistemlerine çok yabancı olan bir coğrafya değildir. Dolayısı ile Budist, Hinduist inançtaki dilenme kapları İran’da pārsā olarak söylenmiş olabilir. 

Dilenmeyi aşağılayıcı bir anlamda düşünmemek gerekir. Bu gün dünyada birçok yerde çalgıcı veya göstericilerin şapkalarını açıp bir yardım, para beklentilerini verdikleri hizmetin karşılığını toplamak olarak düşünmek gerekmektedir.

Doğrusunu söylemek gerekirse bu iki anlamın ikisinin de bizim konumuzla doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu açıklamaları parsa sözcüğünün diğer anlamlarını anlatabilmek için yaptık.

Pars’ın dilimizdeki kedigiller ailesinden yırtıcı bir hayvanın adı olduğunu da geçelim. Bilindiği gibi Pers sözünün aslı part, pars veya parsa’dır. Arapçanın etkisi ile Pars sözcüğü Fars olarak değişmiştir. Örneğin Pers İmparatorluğu aslında Pars İmparatorluğu’dur. Parslar dendiğinden bu coğrafyada yaşayan İranien halklarını anlamak gerekmektedir. Türkçede de Fars sözü yerleşmiştir. Parslar/Farslar olduğu gibi.  Bu bölgede konuşulan dilin adı da (پارسها), Farsça olmuştur.  Antik dünyada Helenler de İran halkına Persai diyorlarmış.
Persians: Persliler. Farsça. Persler.
Farsi/ Farisi: Farsça. İran diline özgü.
Acem: Arapların kendileri dışında yabancılar için kullandığı bu sözcük.
Acemce: İran'da konuşulan acem dili.
Acemistan: Persia.

Bu sözcükleri kısa kısa tanımladıktan sonra Pers ülkesinin tarihine çok kısaca değinelim. İran dediğimiz coğrafyada MÖ 6. yüzyılda Ahameniş’ler Büyük Kiros öncülüğünde bir imparatorluk kurarlar, bu tarihteki ilk Pers devletidir. Pers İmparatorluğu büyür gelişir, Babil’e, Anadolu’ya ve hatta bu gün Yunanistan diye bildiğimiz Ege’nin Batı yakasına kadar uzanır, yayılır. Makedonya, Akha, Arkadia ve Atina’da egemenlik kurmaya çalışırlar. Askeri yönden buralarda büyük başarılar kazanırlar. Anadolu’da kendilerine bağlı satraplıklar kurarlar.
Ama zamanla işler değişir. Makedonya’lı II. Filip’in oğlu III. Aleksandros ( M.Ö.356-323) adında bir genç çıkar. Perslerle savaşlara girişir. Aleksandros’un ordusu güçlü ve disiplinlidir. Kendisi de inatçı, hırslı ve intikamcıdır. Giriştiği her savaşta büyük zaferler kazanmış, adı efsaneleşmiş ve yenilmez kahraman olarak anılmaya başlamıştır.

Aleksandros’u nedense Araplar sonra da bizler çok sevmişiz. Onun adına Yunanlardan daha çok söylenceler türetmişiz.  Ona çift boynuzlu anlamına Zülkarneyn demişler. Daha sonra biz onun adını değiştirmişiz. İskender yapmışız. Ayak bastığı her yere adını vermişiz. Issos savaşını kazandı diye oraya İskenderun demişiz. Mısır’ın Akdeniz’den giriş kapısının olduğu yere İskenderiye demişler, demişiz. Dahası bir tür döner yemeğine bile İskender Kebap adını vermişiz.
Çocuk erken ölmüş, biraz daha yaşasaydı kim bilir daha ne öykülerimiz olurdu. Ama onun adına layık olan ve şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan en güzel lahdi de bizler sahibiz.

2018 yılında yapılmış bir araştırmaya göre Türkiye’de 11.309  kişinin adı İskender imiş. Bu sayı ile Türkiye’de insanların kullandığı isimler sıralamasında 682. İmiş. İstanbul’da İskender adını taşıyanlar 2195 kişi imiş. Merak ettim Ankara/ Gordion’da bu adı kullananlar da aynı yılda 631 kişi imiş. Bu rakamlar da İskender sevgimizin ne denli güçlü olduğunu göstermektedir. Hızır ve İlyas söylencesinin bir ucunda bile İskender bulunmaktadır. 


Bizim bu delikanlının Aristoteles ve Diyogenes ile diyalogları anlatılır ama bunların hiçbiri onun kafasındaki hedeflerden vazgeçmesini sağlamamıştır. Örneğin o Gordion’a gelmiş düğümü çözmek yerine kılıcıyla bir haydut gibi kesmeyi seçmiştir. Pers İmparatoru Darius ile de kozlarını barışçı yollarla değil savaşla çözmeye çalışmıştır. Barış önerilerini kabul etmediğini tarihçiler anlatıyorlar.

Büyük İskender Anadolu’dan, bir yandan Mısıra öte yandan İran’a geçmiş ve Hindistan’a kadar uzanmıştır. İran’a gelince gözleri kamaşmıştır. İran’da Persepolis, yani Taht-ı Çemşit Susa veya Pasargad’tan daha farklıdır. Nefes kesici bir güzelliği vardır. Zenginliğin, lüksün, gösterişin doruklarındadır.

Persepolis, Pers kenti anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür. Persepolis, 150 yılda inşa edilmiş benzersiz güzellikte bir yer. Söylenceye göre İskender şehre girdiğinde “Güneş’in Altındaki En Zengin Şehir” unvanına sahip idi.  Persepolis’ in hazineleri, Atina’nın 300 yıllık gelirine eş büyüklükte diye anlatılıyor.

İskender Darius’ u yenmiş, İran’ın, Pers ülkesinin kalbine kadar girmiş, intikamını almış, ününe ün katmıştır. Askerlerine talan yapma hakkını tanımış ve bir yandan da tüm bu zenginliklere ordusuyla, devletiyle el koymuştur. Pars ülkesinin Parsa’ nın tüm zenginliğini toplamıştır. Topladığı tüm altın ve mücevherleri, pahası yüksek her tür eşyayı ülkesine götürecektir.  Eee o dönemin sömürücülüğü, emperyalizmi de böyle olur. Garibim İskender nereden bilecek kur döviz, borsa oyunlarını…

Fest Travel rehberliğinde Şiraz’dan 50 km. uzaklıktaki Persopolis’e vardığımızda bu günkü, terkedilmiş, tarihin o tozlu dünyasından arta kalanlar bile olsa gördüklerimiz İskender gibi bizim de ağzımızı açık bıraktı. Bir yandan bizim rehber bir yandan da İran’ lı yerel rehber anlattıkça hayranlığımız ve heyecanımız artıyordu. Ben kendimi tutamayıp lafa daldım. Şimdi anlaşıldı Vehbi’nin kerrakesi / işin içyüzü, gerçeği öğrenildi deyip devam ettim. Parsayı toplayanın kim olduğunu merak ediyordum. Demek o kişi İskender ‘miş dedim. İran’ lı rehberin gözüne baktım. Doğrudur dedi, ben de düşündüğümün doğrulanmış olmasına sevindim. Ama bugün Türkçemizde kullanılan “Parsayı Başkası Topladı”  deyimimizin kaynağı bu mudur, değil midir başka doğrulayıcı bir veri bulamadım.

İnşaatı 150 yıl süren, güzelliği göz kamaştıran, zenginliği o güne kadar “Güneş’in Altındaki En Zengin Şehir” unvanına sahip bu Persepolis’ in,  Atina’nın 300 yıllık gelirine eş büyüklükteki hazineleri göz önünde tutulduğunda İskender gibi hırslı, intikamcı bir askerin bunları toplayıp atalarının ülkesine götürmesini bundan daha iyi anlatacak bir deyim yoktur. Ben böyle düşünüyorum, gerisi tarihçilere, arkeologlara kalmış bir şey.

Derler ki; İskender böyle büyük bir zafer kazandığı için çok memnundur, sevincini askerleri ile paylaşmıştır. Günler, aylar süren kutlamalar yapılmaktadır. Askerler eğlencenin dozunu kaçırmışlar ve yangın çıkarmışlar onun için bu zenginlikler yok olmuş. Bu Batılı tarihçilerin İskender’e leke sürmemek için uydurdukları gerekçelerdir ama hiçbir inandırıcılığı bulunmamaktadır. Bizim öğrendiklerimize göre İskender bu zenginlikleri taşıyabilmek için Hindistan’dan filler, Babil’den, Suriye’den yüzlerce deve getirtmiştir. Bunlar elbette ki bir şeyler taşıyacaklardı. 

Parsa, Pars, pers ülkesi Persopolis ve toplanacak, taşınacak olanlar İskender’in doğu seferi vurgununun ganimetleri olanlar yani en başta altın, değerli taşlar, mineraller ve paha biçilmez mücevherlerdir. İskender’ in bu güzelliğin, zenginliğin yaratılmasında zerre kadar katkısı olmamış ama zor kullanarak hepsine el koymuş, yakmış yıkmıştır. Yakıp yıkmaya kıyamadıklarını da toplayıp götürmüştür. O çağın yasaları buydu denip işin içinden çıkmak isteyenler çıkabilir. Ama bu kimseler Kiros’u lütfen düşünsünler.

Ahameniş imparatoru Büyük Kiros, M.Ö. 539'da Babil ordusunu yenmiş kenti egemenliği altına almıştır. Bundan sonra Babillilere karşı bir söz vermiştir. Şimdi Bu söz, bu yazıt, Kiros Silindiri adıyla Londra’da British Museum’ da sergilenmektedir. Tarihin ilk İnsan Hakları Bildirgesi olarak kabul edilmektedir. Bu yazıt Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin de çok önemli bir dayanağını oluşturmaktadır. Kiros gittiği yerleri yakıp yıkmamış egemenliği altına aldığı Babil halkı için artık siz benim ülkemin yurttaşlarısınız. Diğerleri ile eşit hak ve özgürlüklere sahipsiniz. Huzur içinde yaşayınız. Bir yanda bu kitabeyi yazdıranlar diğer yanda parsayı toplayanlar…
 

14.02.2024
Ali Can Polat

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!