Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

TUTUM

Ben henüz küçücük bir çocukken annem sofraya oturmadan önce ve sofradan kalktığımızda ilk iş olarak ellerimizi yıkamamız gerektiğini söylerdi.

Ben o yaşlarda henüz mikrop sözünü ya duymamış veya duymuşsam bile ne olduğunu gözümde canlandıramamıştım. Zaten bu şeyler göze görünmezlermiş. Büyük bir olasılıkla büyükannemin anlattığı masallardaki cinler, periler gibi bir şeylerdir diye düşünürdüm. Ancak mikropların iyi şeyler olmadığını, onlardan uzak durmak gerektiğini kafama yerleştirmiştim.

Hastalık yapan mikroplardan uzak durmanın en iyi yolu da annemin dediğine göre ellerimizi yıkamaktı... Elleri yıkamak için bir de sabun denen şey vardı.  Sabun yeşil veya beyaz ama mutlaka dikdörtgen biçimli bir şeydi.  Büyükannem bu sabunun adına nedense Hacı Şakir derdi. Ben sabuna niye böyle dendiğini de hiç anlamaz ve bilemezdim. Doğrusu niçin diye sormayı da ya akıl etmedim veya sormaya cesaret edemedim.

Ancak ortada bir sorun vardı. Benim ellerim çok küçük, sabun çok büyüktü. Ellerimin arasına alıp bir türlü çeviremiyordum. İkinci çevirmemde sabun hemen yere düşüyordu.

Annem bu sabunlar küçülünce atmazdı. Daha büyük bir sabunun üzerine yapıştırırdı. Bizim ailemiz öyle zengin falan değildi. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda hiç olmadık. Bu da annemin aile bütçesini denkleştirmek için bulduğu veya bir yerlerden görüp öğrendiği bir yöntem.  Ehh  işte kendisine göre bir tutumluluk örneği.
Ben o tarihte bunu da hiç anlamıyordum. Aradan biraz daha zaman geçip ilkokula başlayınca Aralık ayının 12 ile 18’ i arasında yerli malları ve tutumluluk haftası yapılırdı. Hafta boyunca öğretmenlerimiz bize yerli malı kullanmanın önemini, israfın kötü bir şey olduğunu o zaman öğretmişlerdi. Milli Servet sözcüklerini de ilk kez o tarihlerde öğrenmeye çalışıyorduk.

Bu anlattıklarım 1950' li yıllarda yaşanan olaylar. Kolay değil 2. Dünya Savaşı çok sayıda ülkeyi içine almış, çatışma ve ölümlerden başka açlık, yokluk ve çeşit çeşit acılar da yaşanmıştı. Ülkemiz her nasılsa bu savaşın dışında kalmayı başarmış ender ülkelerden birisiydi ama ekonomik sıkıntılar ülkemizi de adeta çelikten bir kıskacın içine almıştı. İşte böyle bir ortamda kaynakların en uygun şekilde kullanılması, rasyonel bir üretim, üretim sürecinde verimin artırılması ve üretilen malların da israftan uzak en uygun, en rasyonel şekilde tüketilmesi ilke edinilmişti. Devlet ile birlikte halk da bu önlemlere uyuyordu. Örneğin sökük çorabına, pantolonuna yama, ayakkabısına pençe yapılıyordu.
Halk kendi arasında "yamalı gezmek ayıp değil yırtık gezmek ayıp" gibi kendiliğinden özlü sözler üretiyordu.
Yerli malı Haftasının ortaya çıkmasına neden olan birkaç olaya ve konunun anlam ve önemine ilişkin konulara biraz daha yakından bakalım.

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), Her yılın 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan bir haftadır

Doğrudan I. Dünya Savaşı katılan ülkeler daha sonra ekonomik bir darboğaza girdiler. Önlem olarak bu durumdaki birçok ülkede yurtdışına para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal bir tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır.

I. Dünya Savaşından sonra Kurtuluş Savaşında da esasen kıt olan kaynaklarının da sonuna gelen ülkemizde Mustafa Kemal başkanlığında, 1923 yılında İzmir’de bir İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede yurdun zor koşullar altında kazanılmış olan bağımsızlığının korunması için ulusal sanayinin kurulması, dışalımın sınırlandırılması ve bunun yerine yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı.

Bu arada başta ABD olmak üzere birçok ülkede ekonomik hayatı alt üst eden 1929 Dünya Ekonomik Krizi bu ülkeleri önlemler almak zorunda bırakmıştır. ABD bir yandan Keynesyen teorilerle faiz ve para politikalarını düzene sokmaya çalışırlarken dışalımların sınırlandırılması, kamu harcamalarının kontrolü ve yerli mallarının kullanımı ile ulusal sanayinin güçlendirilmesi öngörülmüştür. ABD’nin bile 1936’da federal bir yasa (Use American) yaptığı ve 1984’de güncellediği ‘Yerli Malı Kullan’ çağrısı ne yazıktır ki; ülkemiz insanlarınca hiç üzerinde durulmamıştır.

Dönemin başbakanı İsmet bey 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yapmış, bu konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularında önemli ilkeler ve kurallar açıklamıştır. Yasal düzenlemeler de yapılmıştır.

İşte bu düşünce ve kararlar doğrultusunda ilk kez 1946 yılından Yerli Malı Haftası adıyla  kutlanmaya başlamıştır.
1983 yılında ise bu kutlamaların adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir. 1980 Askeri darbesi sonrasında birçok şeyde olduğu gibi bunun da içi boşaltılmış, Mustafa Kemal’in 'Türk yurdu, Türk iktisadı, Türk eliyle, Türk tarihiyle yükselir. Türkler, TÜRK MALI alınız, TÜRK MALI kullanınız; Türk parası Türk toprağında kalsın' sözleri unutulmuş ve unutturulmuştur.
Yine o yıllarda çok moda olan küreselleşme rüzgârları doğrultusunda yeri, ulusal sanayi, yerli malı, tutum ve tutumluluk gibi kavramlar da sümen altı edilmeye başlanmıştır.

Yerli Malı Haftasının amacı, yerli malının yabancı mallar karşısında üretiminin de tüketimin de bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince öğrencilere tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılır.

Yerli Malı Haftasında yalnızca evimizden getirdiğimiz elma, ayva, nar, fındık, kuru incir ve ceviz gibi mevsim meyvelerini aramızda neşeyle, gülüşerek, şakalaşarak yemekle kalmazdık.  Okullarımızda 12-18 Aralık tarihleri arasında tutum, tutumluluk, yatırım ve Türk malları ile bunları kullanmasının sağlayacağı yararlarla ilgili bilgiler verilirdi. 
Bankalar öğrencilerin bu yöndeki bilinçlerini artırmak ve harçlıklarından artıracakları paracıkları biriktirebilmeleri için kumbaralar dağıtırlardı.
Hafta boyunca şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanırdı.

“Yerli Malı, Yurdun Malı Herkes Onu Kullanmalı”

YERLİ MALI

Yerli malı yiyelim, yerli malı loy loy. Yerli malı giyelim, haydi arkadaş.
Yerli malı yiyelim, yerli malı loy loy. Yerli malı giyelim, haydi arkadaş.
Yerli malı alalım, yerli malı loy loy. Yerli malı satalım, haydi arkadaş.
Yerli malı alalım, yerli malı loy loy. Yerli malı satalım, haydi arkadaş.
Yerli malı üretelim, yerli malı loy loy. Yerli malı tüketelim, haydi arkadaş.
Yerli malı üretelim, yerli malı loy loy. Yerli malı tüketelim, haydi arkadaş.

Bu şirin şarkı sözlerinin bir sınıfta çınladığını göz önüne getirin. Çocuklar hem yeni ve güzel şeyler öğreniyor hem de eğleniyorlar. Arkadaş diye seslenmenin güzelliği içinde içlerindeki enerjiyi haydi haydi diyerek yanındakine aktarıyorlar. Bu bilinçlenle ne güzel, ne büyük şey…

O tarihlerde bir de TUTUM BANKASI vardı. Banka 1948 - 1963 tarihleri arasında bankacılık işlemleri yapmıştır. Aşağıda Tutum Bankası TAO' nun bir cep ajandası fotoğrafını göreceksiniz. O yıllarda bizler küçücük çocuklardık ama büyüklerimizden bir şeyler öğreniyorduk. Devlet örgütünde yer alanlar ile halk arasında bir yardımlaşma ve dayanışma vardı. Herkes birlik ve beraberlik içinde ortak bir amacın gerçekleşmesi için doğal bir çaba gösteriyordu.

Eski yıllarda tutumlu olmak önemli idi. Özel ve kamu bütçelerinde tasarruf etmek, tasarruf edilen şeyi veya parayı verimli bir yatırımda kullanmak önemli idi.

Giderek tutumlu olmak cimri olmak, nekeslik diye algılandı. Tüketim her alanda özendirildi. Ve sonuçta bir tüketim cenneti olarak gösterilen ABD' yi de solladık ve yarınını hiç düşünmeyen bir tüketici toplum olduk.
Eskiden genç bir kızımız çeyizinden bir parçayı veya sırtındaki bir kazağı göstererek bunu ben ördüm, ben işledim diye övünürdü. 1965’ler sonrası bu tür tutum ve davranışlar küçümsenmeye, pazarda, dükkanda daha iyisi var, aynı fiyata geliyor, uğraşmaya değmez, gözlerine yazık denerek sürekli konfeksiyon ve yurtdışından getirilen ürünler önemsenmeye başlandı. Bu yıllarda, NATO - Amerikan üslerindeki PX’ lerden kaçak olarak piyasaya sürülen ve ne acıdır ki birçoğu kullanılmış giysiler göklere çıkartılmıştır.

Almanya, İngiltere ve ABD' nin kimi eyaletlerinde gördüğümüz ve çoğu kez imrenerek baktığımız bahçeli evler vardır. Bu evlerin genellikle otomobilini koydukları bir kapalı garajları vardır. Bu garajın bir bölümünde küçük ve orta büyüklükte onarımları ve hatta yeni bir eşyayı yapabilecek alet ve edevatın saklandığı bir bölüm vardır. Bazılarında bu bölüm bir atölye gibidir. İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi gelir düzeyleri yüksek gelişmiş ülkelerde şimdilerde, küresel ısınma düşünceleriyle “atma, tamir et” anlayışı gelişmeye başlamıştır. İsveç kökenli IKEA’nın kuruluş ve büyüme öyküsünde de bu anlayışın olduğu bilinmektedir.

Bizim ülkemizde ise artık onarmak, tamir etmek neredeyse ayıp sayılmaya başlanmıştır.

Bu yanlış giderek toplumda kalıcı bir algıya dönüştü.

Sistem bir aletin onarımı için harcanacak paranın yenisini almaktan daha pahalı olduğu bir sisteme dönüştü. Giderek toplumda "tamirci" kalmadı. Al kullan ya da kullanma at ve yenisini al. Buna koşut olarak tarihi ve arkeolojik değerlerine paha biçilemeyen eserler ehliyetsiz, liyakatsiz, bilgisiz “ustaların” eline kalmıştır. Son dönemlerde restorasyon işleri kültürel bir cinayet halini almıştır.

Yeri gelince muhafazakâr bir toplum olduğumuzu söyleriz ve hatta bu halimizle övünürüz ama hiç bir değerimizi korumuyoruz, korumanın gerektiğine ilişkin bir bilincimiz de yok. Sanırım muhafazakârlık yanlışlarımızı, din adına doğru sandıklarımızı kıskançlıkla sürdürmekten ibaret.

Tutum esasen iktisat anlamına kullanılan bir sözcüktür. İktisat bilimi yerine bir dönem tutumbilim kullanılmak istenmiş ama tutumbilim tutmamıştır. İktisat veya ekonomi sözcüklerinin kullanımı sürmüştür.

Aslına bakıldığında iktisat sözcüğü 1870'lerde Fransızcadan alınan ekonomi sözcüğüne karşılık olarak bulunan Yeni Osmanlıca sözcüklerdendir; eski Osmanlıca sözlüklerde iktisat sözcüğü yer almaz. İlber Ortaylı'nın ifadesine göre Ahmed Cevdet Paşa tarafından bulunmuştur.

Öztürkçecileri eleştirenler için bu güzel bir örnektir. Yani Osmanlı da gereksinim duyulan alanlarda sözcük türetmiş, uydurmuştur.

Türkçe'mizde türetilen birçok sözcük te öylesine tutmuştur ki, eskiden onun yerine kullanılan sözcük unutulup gitmiştir. Örnek anayasa. Şimdi hiçbir kimse Kanun-i Esasi veya Teşkilat-ı Esasiye Kanunu sözcüklerini kullanmamaktadır.

Şimdi gelelim yazımızın başlığındaki tutum kavramına, TDK sözlüklerine göre tutum a) tutulan yol b) gelirle gideri, üretimle tüketimi, sarsıntılara meyden vermeyecek biçimde düzenli tutma veya gereksinmeleri sınırlı olanaklarla en verimli olacak bir sıraya göre karşılama, iktisat, ekonomi anlamlarına gelmektedir. Tutumlu olmak da tutumla davranan, muktesit anlamına Türkçe bir sözcüktür. Tutumsuz da dilimizde müsrif, israf eden anlamına gelmektedir.

Tutumlu olmak bazılarının anladığı gibi bazı gereksinimlerin karşılanmasından kısmen veya tamamen vazgeçilmesi değil bu gereksinimlerin kaynaklar göz önünde  tutularak en akılcı yollarla karşılanması demektir.

Tutum sözcüğünün kökeni Türkçe tutmak eyleminden türemiş olan tut köküdür. Buna um soneki takılarak tutum sözcüğü elde delmiştir.

Tutum bir kişi veya kuruluşun bir sorunu ele alış biçimi, bir sorun karşısında aldığı durum, takındığı tavır ve tutulan yol, davranış (İngilizce attitude karşılığı) olarak açıklanabilir ancak bizim konumuz bu anlamdaki tutum kavramı değildir. Üzerinde durduğumuz gereksiz, aşırı harcamalardan sakınma, harcamaları kısma anlamındaki tutumdur.

Yukarıda da değindiğimiz gibi tutum dilimize yerleşmiş olan iktisat veya ekonomi kavramının karşılığıdır.
İktisat Ferit Develioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Sözlüğünde; iktisat sözünün Arapça ile ilintisine değinilmekte anlamı tutum, biriktirme, artırma olarak açıklanmaktadır. Sevan Nişanyan’ın Sözlerin Soyağacı adlı kitabında sözcüğün Arapça qşd kökünden geldiği iqtişad haliyle tasarruf etme, harcamalardan kaçınma ve taşkınlık yapmama olarak açıklanmaktadır.
Şemseddin Sami’nin Kâmûs-I Türkî’ sinde iktisad sözcüğünün Fransızca economie sözcüğünün karşılığı olarak Arapça kasd mastarından türediği (iktisadat) a) itidal üzere hareket etme b) tasarruf, idare anlamına geldiği belirtilmektedir.

Kavramın kaynağı batı dillerindeki ekonomi sözcüğüdür. Dilimize de Fransızca économie sözcüğünün okunuş şekliyle girmiştir. a) İktisat bilimi, b) tutumluluk anlamlarına gelmektedir.  Sözcüğün aslı Eski Yunanca oikonomía οικονομία  ev idaresi sözcüğünden alıntıdır. Sözcüğün Latincedeki karşılığı oeconomia’dır. Fransızcada bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος  ev idare eden, kâhya, vekilharç sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος  ev ve Eski Yunanca nomós νομός  yönetim, düzen, kural sözcüklerinin bileşiğidir.
Eskiden kamu iktisadi teşebbüslerinin içinde  “ekonoma” adıyla satış yerleri vardı. Bunlar bir anlamda tüketici kooperatifleri olup çalışan işçilerin ev idarelerine katkısı düşünülerek bu adı almışlardır.

Dünyada Fransız Devriminden sonra gelişen kapitalist üretim ilişkileri üretim ve tüketim ve pazarlama işlerinin planlanması gereksinimini kendiliğinden doğurmuştur. Bunun için öncelikle istatistik veriler toplanmış ve 19.yüzyılın ortalarına doğru cliometri adıyla bu konularda kuramlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bunlar giderek karşımıza ekonometri ve ekonomi kavramlarını çıkarmıştır. Daha doğrusu antik dillerde var olan kavram güncellik kazanmıştır.  Daha sonra da bilindiği gibi tüm dünya dillerine dönüşü olmayan bir biçimde yerleşmiştir. Günümüzde hemen herkes bu sözcüğü öğrenmekte ve okurken ya da yazarken gelmişini geçmişini düşünmeden kullanmaktadır.

Sanayi devriminin dışında kalan Osmanlı devletine ve Arap coğrafyasına ekonomi kavramı tümüyle yabancıdır. 1870’li yıllara gelindiğinde gelişen ticaret ilişkileri Osmanlı toplumunda da bu faaliyetler için bir kavram kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Fransızca’ dan alınıp konuk edilen ekonomi sözcüğüne seçenek oluşturacak bir kavram türetilmesi çalışmaları da aynı tarihlerde, eş zamanlı olarak başlamıştır. Resmi yazışmalarında Arapça’ dan yararlanarak geliştirilen Osmanlıca içinde iktisat kavramı bir gereksinimin karşılanması amacıyla bürokrat ve entelektüel çevrelerce bulunmuştur. Bu kavram Araplara da Osmanlının bir armağanı olmuştur.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte dilde yenileşme çalışmaları çerçevesinde iktisat kavramının karşılığı olarak tutumbilim önerilmiş ama bu kavram tutmamış, yaygınlaşamamıştır. Onun yerine ekonomi, iktisat kavramları kullanılmaya devam etmiştir.

O antik dönemde ilgi veya etki alanı bir evden ibaret olan ekonomi, bugün tüm dünyayı ilgilendirmekte ve etkisi altına almaktadır.
Ekonomi, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalıdır. Kavramın ortaya çıktığı andan başlayarak ekonomi birbirinden çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Zaman içinde belirlenmiş tanımlar ortaya çıkan yeni gereksinimler nedeniyle yetersiz kalmakta, eskimektedir. En genel anlamda kıt kaynakların insanların daha geniş gereksinimlerine yetirilebilmesidir.

Bu kabaca yapılmış olan, çok basit tanımın içinde kaynakların gereksinimleri karşılayabilmesi için idareli davranmaya, har vurup harman savurmamaya, tutumlu olmaya yani ekonomi biliminin koyduğu kurallara uygun davranmaya gereksinim vardır.  Kaynakların kıt, onları gereksinimlerimizi karşılayacak düzeneklerin gelişmemiş ve teknolojilerinin de az ve zayıf olduklarını düşünürsek ülkemiz insanlarının tutum ve tutumluluk konusunda çok daha duyarlı olması gerekmektedir.  Cumhuriyetimizin önceki yıllarında bu yöndeki istem ve çabaları görebiliyorduk ancak özellikle son 30-40 yıldır gerek kamu ve özel bütçeli işletmelerde kişisel aile bütçelerinde tasarruf, tutum, tutumluluk gibi kavramların yerini hesapsız, kitapsız bir tüketim çılgınlığı almıştır.

O yıllarda bizden önceki kuşaklar tutumluluk bilinciyle nasıl denk bütçelerle yüksek oranlı büyümeleri sağladılarsa, bu yolla bağımsızlığımızı koruyabildilerse, ayakta tutabildilerse şimdi de aynı istenç ve eylemlerle aynı sonuçlar alınabilir.

Dün sabah banyonun lavabosunda gördüğüm küçülmüş sabunu görünce annemin o küçük sabunu atmayarak daha büyük bir sabun parçasının üzerine yapıştırdığını anımsadım. Annem yapıyorsa ben de yapabilirim dedim. Denedim ve başardım…

Hepimiz, bizi sarıp sarmalayan tüketim çılgınlığından kurtulabilir, tutumlu olmayı deneyebilir ve başarabiliriz. Tutumlu olmanın bize kazandırdıklarının rahatlığını, huzurunu hep birlikte paylaşabiliriz.

08.07.2022

Ali Can Polat

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!