Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ

Dilimizi oluşturan, sözcük, kavram ve terimleri ya dosdoğru bilecek, yerli yerinde kullanacak ve birbirimize meramlarımızı rahatça anlatacağız, yeni düşünceler üreterek barış, refah ve mutluluk içinde yaşayacağız ya da sağırlar diyaloğu içinde ağzımızdan çıkanı kulağımızın duymadığı bir ortamda yokluk ve yoksulluk içinde yaşayacağız.
Toprağımıza da kültürümüze de sahip olabilmenin, bu yüce değerleri yaşatmanın, geliştirmenin en önemli aracı gelişmiş silahlardan çok daha önce dilimizin incelikleridir. 

TDK Dijital Güncel Sözlük kutlama, kutlamak sözcüğünün anlamını mutlu bir olaya sevinildiğini söz, yazı veya armağanla anlatmak, kutlulamak, tebrik etmek, önemli bir olayın gerçekleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla tören yapmak; tesit  (( (ﺗﺴﻌﻴﺪ) i. Arapça sa‘d sözcüğünden gelmekte ve uğurlu olmaktan tes‘іd, kutlama, tebrik )) etmek olarak açıklamaktadır.

Kut sözcüğü Eski Türkçe’ den günümüz Türkçe’ sine kadar sürekli uğur, baht, tâlih, mutluluk, saadet ayrıca eskiden ilâhî feyiz, tecellî, lûtuf: anlamlarında kullanılagelmiştir. Bu sözcüğün Arapça kuds sözcüğünden çağrışım yolu ile Türkçeye alındığı görüşü kanımızca yerinde değildir. Eski Türkçe yazıtlarda bu gösterilen şekline rastlamaktadır. Kut sözünden türetilmiş kutlu sözünün ilk şekli kutlug olup zamanla “g” kullanımdan düşmüştür. İlteriş Kağan olarak bilinen Türk hükümdarının öz adı Kutlug Beğ, unvanı İlteris Bilge'dir. Bunların yaşadığı tarihlerde Türkler henüz Arap kültürü ile hiç karşılaşmamışlardı. Sözcük,  mutluluk veren, sevindiren, yücelten, esenlik içeren bir olay nedeniyle duyulan hoşnutluğu yazıyla, sözle veya başka yollarla bildirme anlamına gelmektedir. Kut-la-mak gibi kut-sal da kut kökünden türetilmiştir.

Sözcüğün Antik Yunan dilinde karşılığı thele, Latince ve batı dillerindeki karşılığı felix, félix sözcüğüdür.

Arapçadaki karşılığı ise kuds sözcüğüdür. Dilimize de girmiş olan kudsiyet, kudsi, mukaddes, mukaddesat, takdis sözcükleri bunmaktadır. Eş anlamlısı da mübarek sözcüğüdür. Tebrik de mübarek gibi kuds kökünden türetilmiştir. Uğurlu, bereketli ve kutlu anlamlarına gelmektedir.

TDK dijital Güncel Sözlük, anma sözcüğünün anlamını anmak işi; yâd ve ayrıca ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılan tören olarak açıklamaktadır.
Anmak işi, hatırlama, yâdetme; zikretme, bahsetme, o insan veya olayla ilgili anıları tazelemek demektir.
Anma günleri, anma haftası veya anma töreni de bir olay ya da kişiyle ilgili anıları, o kişiyle ilgili belli olayları anlatmak, anımsanması, hatırlanması için yapılan tören veya törenler düzenlemeyi ifade eder. Tören olarak örneğin yasada öngörülmüş ise ulusal bayrak yarıya indirilebilir. Bu tören kapsamında toplantılar, yürüyüş ve mitingler yapılabilir. Doğrudan veya dolaylı olarak o kişi, kişiler veya olaylarla ilgili, sergi ve gösteriler, konserler, yarışmalar ve benzeri eylemler de yapılabilir.

Anmak kişilerin ve toplumların belleklerinde yer etmiş anıları tazelemek, diri tutmak amacını taşır.

Yazının başlığında yer alan “Son Akşam Yemeği” ne gelince, bu 2023 yılında çekilmiş bir filmin adıdır.
Bu adda daha önce de 2022 yılında dram, gerilim türünde senaristliğini ve yönetmenliğini Halil İbrahim Gezer’in yaptığı bir film var. Babalarının ölümü nedeniyle bir araya gelen üç kardeşin birbirleriyle didişme öyküsünü işlemiş. Vizyona da sanırım hiç girmemiş.
Aynı adı taşıyan ikinci film biyografi tarzında 2023 yılı içinde çekilmiş, 27 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecekmiş. Youtube kanallarında fragmanları seyredilebiliyor. Yönetmeni Levent Onan ve senaristleri Vilmar Özçınar, Ayla Hacıoğulları.
Filmin tanıtımı; “28 Ekim 1923'te, Çankaya Köşkü'nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararların imzalanmak üzere olduğu bir dönemde, akşam yemeği için hummalı hazırlıklar devam etmektedir. Bu sırada köşkte yaşlı bir hizmetçi olan Ahir (Engin Şenkan), köyden bir ziyaretçinin gelmekte olduğunu haber verir. Çankaya Köşkü'nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş konusunda tartışmalar yoğundur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir.
Film, köşkün mutfağında aşçıdan yamağa tüm çalışanların, hüzün ve mutlulukla dolu bu özel yirmi dört saatlik sürece tanıklık etmesini konu alıyor.” Cümleleri ile yapılıyor.

Filmin adı: SON AKŞAM YEMEĞİ

Bu başlığı duyunca İzlanda’dan Yeni Zelanda’ya, Şili’den Japonya’ya kadar herkesin aklına hiç kuşkusuz ve hiç duraksamasız tek bir şey gelir. Peygamber İsa’nın birisi kendisine ihanet etmiş olan Yahuda olmak diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, toplam 13 havarisi ile yediği yemek akla gelir. O yemekten sonra bilindiği gibi ihbar, yargılama ve İsa’nın çarmıha gerilişi öyküsü vardır. Böyle bir yemek gerçekten yenmiş midir, yenmemiş midir (işin o yanını bırakalım ancak bu Hristiyan miti yalnız o dinin inananlarına değil tüm insanların beynine işlenmiştir.
Son akşam adı üstünde sondur. O son akşamdan sonra çarmıh vardır. Oysa 28 Ekim 1923 günü akşamı hiç de öyle bir yemek yenmediği gibi o günün koşulları içinde yemek yendikten sonra ne çarmıh ve ne de ölüm gibi pis, uğursuz, lanetli olaylar yaşanmamış tam aksine o gün TBMM kürsüsünden bu günün Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Cumhuriyet yönetim şekli olarak TBMM üyeleri tarafından benimsenip oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa da ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Filmin konusunun hiçbir önemi yoktur, kalmamıştır ancak filmin adı cehaletin, kolaycılığın, açıkgözlüğün açık bir ifadesi olarak anılacaktır. 2022 yılında aynı adla çekilmiş bir film olduğuna göre önceki film yönetmen ve senaristinden izin alınıp alınmadığı da araştırılması gereken bir sorundur.
Bu filme bu ad niçin konulmuştur?
Acaba nasıl olsa biz iyi film yapamayız, bari herkesin bildiği bir ad koyarsak biraz ilgi çekebiliriz diye mi düşündüler?
Son Akşam Yemeği kuşkusuz dinsel bir içerik anımsatmaktadır. Oysa Cumhuriyet laisizmi kendine kılavuz alan ulusal bir kavramdır. Filmin senaristleri akıllarınca alegori, ironi mi yaptıklarını sanıyorlar? Eğer onların böyle bir düşünceleri varsa yarın onlar için bir külah giyerim, gelsinler söyleyeceklerini bu külaha anlatsınlar.

Son Akşam Yemeği sonradan Aziz efendilerin yazdığı hayli dramatik bir öyküdür ancak Leonardo da Vinci’nin o ünlü tablosu olmasaydı hiç kimsenin o akşam yendiği söylenen yemekten haberi bile olmayacaktı. Laf aramızda Vinci’nin bu fresk tablosunda bir yemek de göremiyoruz. Bir kebaptan vazgeçtik, hiç olmasa Kudüs usulü bol baharatlı bir patlıcan dolması olması gerekmez miydi?

Son Akşam Yemeği ya da Son Yemek İtalyanca söyleyişle Il Cenacolo or L'Ultima Cena 15. yüzyılda Leonardo Da Vinci tarafından 1495 ile 1498 yılları arasında yapılmıştır. Milano’da Duke Lodovico Sforza'nın isteği üzerine Santa Maria Della Grazie Manastırı’nın yemek salonunun duvarında işlenmiştir. Ve sanılanın aksine yağlı boya yerine duvar üzerine tempera tekniği ile kuru zemine fresk olarak işlenmiştir. Rönesans resminin başyapıtları arasında sayılmaktadır. Daha sonraki yıllarda Avrupalı ressamlar son yemek resmi yapma yarışına girişmişlerdir.

Filmde köşkün mutfağında o akşam yemeği için hummalı bir koşturmacadan söz edilmektedir. Filmin yönetmeni sanırım da Vinci’nin resmini o mutfakta görmüştür.
Bu insanlar Da Vinci’nin eserinin adını çalıp kullanana kadar sanatçı kimliğiyle daha özgün, daha tutarlı bir eser yaratabilselerdi.

Söz sözü, kapı kapıyı açıyor. Milano denince La Scala, La Scala denince de insanın aklına La Diva Turca Leyla Gencer Geliyor.

İtalyan Operasının adından çok söz ettiren bestecilerinden bir tanesi de 1792-1868 yılları arasında yaşamış olan Gioacchino Antonio Rossini’ dir. Rossini adını duyar duymaz Sevil Berberi’nin perdesi açılıp Figaro’nun sahneye girmesiyle birlikte kulağınızda güzelim aryasının melodileri duyulmaya başlamıştır. Rossini hayli verimli bir sanatçı, 40 yaşına kadar 40 civarında beste yapmış. Semiramis’ten, II. Mehmet’ e, William Tell’den, İtalya’da bir Türk’e kadar nice güzel eser. Onların içinde bir tanesini de sevgilisi ve sonradan karısı olacak ünlü şancı Isabella Colbran için yazmış. Eserin adı Elisabetta, regina d'Inghilterra. Yani İngiltere Kraliçesi Elizabet. Eser iki perdelik drama tarzında bir opera.  Librettosu, İngiliz yazar Sophie Lee’ye ait.1815 yılında ilk bestelendikten sonra Napoli’de Real Teatro di San Carlo’ da sahnelenmiş. Ancak teknik güçlükleri olan bir eserdir. Ünlü sanatçılar bile öyle bir rolden kaçınmışlardır. Daha sonra opera adeta uykuya çekilmiş, unutulmaya itilmiştir. 1971 yılı Opera mevsiminde Sicilya’nın Palermo kentinde bulunan (dışarıdan da harika bir görüntüsü ve seyrine doyamadığım güzel heykelleri bulunan) Teatro Massimo görkemli bir açılış yapmak istemektedir.  

İstemek güzel ama gerçekleştirmek güç bir iştir.  O günün İtalya’sında gözler Leyla Gencer’e çevrilir. Sen… Sen, dendiğinde içinde fırtınalar esen ve kitabında zor, imkânsız gibi sözcüklerin yer almadığı Leyla Gencer evet der. Evet sözünün hemen ardından La Scala’nın arşivine kapanır. Zeynep Oral’ın Tutkunun Romanı Leyla Gencer adılı biyografik eserinden okuduklarımıza göre “Leyla kolları sıvar, kitaplara sarılır. Edebiyatı, tarihi irdeler. Kraliçe Elizabeth ile ilgili okumadığı tek satır, Rossini operalarıyla ilgili incelemediği tek nota kalmamıştır.” Leyla Gencer Elizabeth’i repertuarında bulunan 73 eserden bir tanesi olarak yerli yerine koymuştur.
Uykusuz geçen gecelerin, tartışmaların, dayanışma ve korkuların, endişelerin sona erip sahnenin perdesi çekildiğinde alkışlar ve işte “Kraliçe Elizabeth” sesleri yükselir. Leyla Gencer kendi deyişi ile bir kez daha uçurumdan atlamış, üzerindeki tüm ağırlıklardan kurtulmuş üstlendiği rolün hakkını fazlasıyla vermiştir.

Temsilden sonra Fransız eleştirmen Eric Dechaps aynen Türk soprano Leyla Gencer şeytansı güçler taşıyan rolün üstesinden geldi, sahnedeki varlığını sonsuz bir güce dönüştürdü diye yazmıştır.  İtalyan La Stampa, Corriere della Sera ve diğer dergi ve gazetelerin yazdıklarını da buna ekleyin.

Leyla Gencer eğer kendini arşive kapatıp o çalışmaları yapmasa, eline tutuşturulan libretto ile yetinseydi bu başarıyı elde edebilir miydi? Bu kadar ince dokuyup sık elemeseydi ona “La Diva Turca” sanı verilir miydi?

Son Akşam Yemeği adlı filme senaryo yazanlar, yönetenler ve oynayanlar keşke Leyla Gencer’in yaptığı çalışmalara benzer çalışmalar yapsalardı. Keşke işin kolayına kaçıp Vinci’nin eserinin mirasına çullanmasalardı!
Yazık olmuştur, yazık etmişlerdir. Ayıp bir iş yapmışlardır. Protesto ediyorum.
  

Cumhuriyetimiz nedenlerini burada uzun uzun yazmaya, konuşmaya gerek yok ama karşıtlarının çok büyük ve sistematik bir saldırısı ile karşı karşıyadır. Görülen odur ki cumhuriyeti yıkmak ve yerine teokratik bir monarşi kurabilmek için çok açık bir savaş sürdürmektedirler. Bu gerçeği görmezden gelmek, göz ardı etmek aymazlıktır. Bütün bunlara karşın Cumhuriyet dayandığı temellerin sağlamlığı ve çağdaş uygarlıkla olan uyumu nedeniyle ayakta kalabilmektedir. Gerek dünyamızda ve bölgemizde gerekse ülkemizde geçerli sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişmeler karşısında hala tek seçenek olarak dimdik ayakta durmaktadır. Cumhuriyet ve onun temsil ettiği ilkeler yerine konacak başka bir yönetim şekli bulunmuş değildir. Türk halkı 100 yıl boyunca benimseyip geliştirdiği bu sistemin yıkılmasına izin vermeyecektir. İçeride ve dışarıda çalışanlar isteklerine kavuşamayacaklardır.  
Ancak aynı çevreler sürdürdükleri savaşın bir parçası olarak sudan bahaneler yaratarak 100. Yıl kutlamalarını geçiştirmek ve hatta yasaklamak istemektedirler.

Örneğin Filistin’de yaşanan savaş öne sürülerek halkın ödediği vergilerle halka hizmet etmesi gereken TRT programını değiştirmekte ve önceden 100. Yıl Kutlaması için hazırlanmış olan programları ertelemekte ve yeniden ne zaman yayına konacağı da açıklamamaktadır. Böyle bir karar ve uygulamanın yasalara aykırı olması bir yana mantığını da anlama olanağı bulunmamaktadır.

21.10.2023 günlü Sözcü Gazetesinin 1. Sayfasındaki habere göre:

TC devletini temsil eden Ankara Valiliğinin emri altındaki İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Cumhuriyet Bayramını, Cumhuriyetin 100. Yılını Kutlama” değil 
“Cumhuriyet’in 100. Yılı anma Programı” olarak açıklamakta ve insanların kafasında bir algı yaratmaya çalışmaktadır.
(anma sözcüğünün “a” sını da küçük yazmışlar.)
Program Ankara’da 23.10.2023 günü saat 10.00’da Yenimahalle’de Talim ve Terbiye Kurulu Konferans Salonunda yapılacaktır.   
Programın içeriği Kur’an tilaveti, hatim duası, oratoryo ve İHL korosundan konser.? 

Öncelikle ANMA ile KUTLAMA arasındaki fark nedir diye sorsak, bu soruyu ayrım gözetmeden yerli veya yabancı, herhangi bir kimseye sorsak nasıl yanıt alırız acaba?

Yeryüzünde ulusal bir gün kutlaması için oratoryo programı yapan bir halk var mıdır?

Yukarıda kutlama ve anma sözcüklerinin sözlük anlamlarını kısaca özetledik. Kutlamada sevindirici bir haber, kazanılmış bir utku, uğur, talih, kutsanmış veya yüceltilmiş bir değer söz konusudur. Kutlamada bir kıvanç vardır, bir övünç vardır. Kutlanacak olan bir olayın geçmişteki bir kişi veya olay olması gerekmez. Geçmiş ve yaşanmakta olan olaylar aynı tarzda kutlanabilir. Kutlama kavramının içinde yaşamsal bir canlılık vardır. Doğum günleri için kutlama, ölüm günleri için anma söz konusu olur. Örneğin bir yakınınız okuduğu okulu bitirmiştir, onu kutlarsınız, müzik, spor veya başka bir dalda başarısı vardır, kutlarsınız. Aynı şekilde varlığını sürdüren, varlığı ile sevinç yaratan Cumhuriyet kutlanmaktadır. Cumhuriyeti kuran kişiler kutlanmaz, artık onlar için kutlama kavramı anlamını tamamlamıştır. Onların bu kuşaklara bıraktığı Cumhuriyet yaşamaktadır, kutlanan da Cumhuriyettir, onun ilkeleri ve devrimleridir.

Cumhuriyeti kutlama yerine anma kavramını seçen kişiler bu kavramların anlamlarını bilmediklerinden mi yoksa bu kavramları bile isteye mi bu kullanmaktadırlar. Milli Eğitim Müdürlüklerinin herkesten daha iyi bilmeleri gerektiği halde bu kavramların anlamlarını bilmemeleri gerçekten çok büyük bir ayıptır. Eğer bilerek, isteyerek kullanıyorlarsa o zaman şunu söylemek zorunlu hale gelmiştir.

Cumhuriyet ölmedi, ölünün arkasından okunacak dua ve diğer ayetleri götürün gerektiği yerlerde ölüler için okuyunuz. Cumhuriyetimiz laik, demokratik ilkeler üzerine kuruldu. Onu bu ilkelerini yok sayarak teokratik bir yapıya dönüştürmeye hakkınız yoktur. Bu halk size gereken cevabı er ya da geç mutlaka verecektir. Bunu da kafanızın bir yerine yazınız.


Anma kavramına gelince genellikle geride kalmış, ölmüş bir kimsenin kimliği ve kişiliği ile yaptığı, katıldığı işler söz konusu olur. Anma kavramı içinde bir hüzün vardır, deyim yerinde ise çaresizlik, acı sonu kabullenme vardır. Örneğin Çanakkale’de ölen ve yaralanan askerler anılabilir, ama Çanakkale Zaferi kutlanır. Bizim kültürümüzde Çanakkale Zaferi Kutlama Törenleri vardır ama Çanakkale Zaferini Anma adı altında herhangi bir tören söz konusu değildir. Elbette Çanakkale’de şehit düşen askerler için dinsel dualar okunabilir, adları saygı ile anılır ama bunlar için bu ad altında bir tören yoktur.

Kutlama ve anma kavramları yerli yerinde kullanılmalıdır. Hüzün ile sevincin yeri karıştırılmamalıdır. Örneğin 10 Kasım günü bir anma günüdür, bir kutlama günü değildir. Toplumda milli veya dini bayramlar da aynı düşünce doğrultusunda anılmaz, yâd edilmez kutlanır.

Gerek Son Akşam Yemeği adıyla film çevirenler ve gerekse Cumhuriyeti Anma Programı yapınlar neyin peşindeler? Bu insanlar hangi gaflet (aymazlık), dalalet (sapıklık) ve ihanet (hainlik-düşmanlık) içindedirler?

Bu yanlışları ve kişileri açığa çıkarmak, açıklamak her yurttaşın boyun borcudur.
İyi niyet sınırları içindeki insanlarımızın da kaş yapalım derken göz çıkartmamak için dilimizi, dilimizi oluşturan kavram ve terimleri, bunların kök ve kökenlerini bilmeleri ve yerinde kullanmaları gerekmektedir.

Saygılarımla…

25.10.2023
Ali Can Polat 

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!